Nr. 49

SISUKORD
Nr. 49/2019

EGÜ tegemistest aastal 2019 – Kristi Käär

Riiklikud GNSS-püsijaamad üle-euroopalise EUREFi tihendusvõrgu osana  – Jaanus Metsar, Karin Kollo, Priit Pihlak, Artu Ellmann

Staatilised GNSS-mõõtmised Eesti geodeetilise võrgu I klassi punktidel – Jaanus Metsar, Karin Kollo, Artu Ellmann, Priit Pihlak, Andres Rüdja

Eesti topograafiline andmekogu (ETAK) katastri kõlvikukaardina – Grete Lepa

Meregeoidi mudelite valideerimine GNSS- ja aerolaserskaneerimise profiilidega – Sander Varbla

Siseruumide ja allmaakaeveõõnte ruumikuju määramine mobiilse laserskaneerimisega – Kaia Malberg

Igale katastriüksusele unikaalne väärtus – Vahur Tambaum

Joonelis-nurgalise vastulõike täpsusest – Vello Kala, Nelli Ustinova

John Couch Adams ja Neptuuni avastamise lugu – Tõnu Viik

Rahvusvahelise Geodeesia ja Geofüüsika Liidu (IUGG) XXVII peaassamblee Montrealis – Artu Ellmann

IAG Euroopa referentsraamistike allkomisjoni EUREF sümpoosion Tallinnas – Artu Ellmann, Karin Kollo

Eesti geodeedid rahvusvahelises teaduses – Sander Varbla, Artu Ellmann

Kaugseire sügiskoolist Võrus – Sander Varbla

Ehitusgeodeesiast Tallinna Tehnikaülikoolis – Tiit Metsvahi, Artu Ellmann

Maaülikooli geomaatika õppetool 2019. aastal – Harli Jürgenson

In memoriam Lembit Palm