MKM määrus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on kinnitatud uus määrus “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”

Määrus on kättesaadav RT  https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003

Loe lisaks seletuskirja   SIIT

 

Geodeetiliste uurimistööde teostamiseks vajalikud AutoCAD’i ressursifailid (2016)

AutoCAD (2016) ressursifailid on koostatud REIB OÜ poolt, V. Tammin, valdar@reib.ee

Geodeetiliste uurimistööde teostamiseks vajalikud MicroStation’i ressursifailid (2016)
MicroStationi Element Templates on koostatud CAD-süsteemide OÜ poolt, U. Jüriorg, info@cadsys.ee

 

MKM.dgnlib faili paigaldamiseks oma arvutisse tuleb ta kopeerida aadressile:
Win7 – C:/ProgramData/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries)/WorkSpace/Standards/dgnlib
WinXP – C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Bentley/MicroStation V8i (SELECTseries) /WorkSpace/Standards/dgnlib

PS! Lisaks on vaja laadida ka mkm.shx fondifail ning näidata selle asukoht (Workspace menüü > Configuration > DWG/DXf > Autocad SHX font library)
Samuti on vaja mkm.dgnlib asukoht lisada Cell Library List nimekirja Workspace menüü > Configuration > Cells > Cell Library List)