Ühingu sümboolika

  1. Lipp

1.1. EGÜ lipp on Eesti riigilipu mõõtmetega 105×165 cm (7:11).

1.2. Lipp on sinist värvi siidriide laid, mille keskel on EGÜ embleemi kujutis.

1.3. EGÜ lipp on kiriklikult õnnistatud Tallinna Kaarlikirikus 14.12.1991. a.

1.4. EGÜ lippu kasutatakse ühingu ühisüritustel (üldkoosolekud, suvepäevad), ametkondlikel kohtumistel ja pidulikel sündmustel (EGÜ tähtpäevad).

1.5. Välisüritusel heisatakse lipp ürituse avamisel ja langetatakse ürituse lõpetamisel. Ruumis toimuval üritusel seatakse lipp üles enne ürituse algust.

  1. Rinnamärk

2.1. EGÜ rinnamärk on musta fooniga ümmargune (diam. 12 mm) emailmärk, millel on kujutatud EGÜ embleem.

2.2. EGÜ rinnamärgi kandmise õigus on kõigil EGÜ liikmetel.

2.3. EGÜ rinnamärki kantakse vasakul poolel (revääril) rinnatasku kõrgusel.

2.4. Tasuta antakse rinnamärk au- ja välisliikmetele.

  1. Laualipp

3.1. Laualipp on EGÜ lipu vähendatud koopia mõõtmetega 14×22 cm.

3.2. Laualipu omamise õigus on kõigil EGÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetel ning osakondade, sektsioonide ja toimkondade esimeestel.

3.3 Laualipp kingitakse kõigile EGÜ au-, välis- ja kollektiivliikmetele ning sponsoritele.

3.4 Laualippu kasutatakse EGÜ juhatuse, revisjonikomisjoni, osakondade, sektsioonide ja toimkondade koosolekutel.

  1. Diplom (tänukiri/auaadress)

4.1. Diplom antakse EGÜ liikmetele juubelisünnipäevade (50, 60 jm) puhul, kui nende staaz 16.11.1989. a. taastatud ühingus on vähemalt 5 aastat, samuti erialaste jm saavutuste eest.

4.2. EGÜ diplom võidakse anda ka isikutele, asutustele ja organisatsioonidele EGÜ-le osutatud teenete eest.

  1. Eksliibris

5.1. EGÜ sümboolikaga eksliibris kleebitakse EGÜ raamatukogu trükiste esikaante sisekülgedele.

5.2. EGÜ eksliibrist võib müüa eksliibriste kogujatele.

  1. Õnnitluskaart

6.1. Õnnitluskaart saadetakse kõigile EGÜ liikmetele sünnipäevade puhul.

6.2. Pühade ja tähtpäevade puhul saadetakse EGÜ õnnitluskaart ühingu kollektiivliikmetele ning isikutele, asutustele ja organisatsioonidele, kes on osutanud teeneid EGÜ-le, samuti koostööpartneritele, sõsarühingutele jne.

  1. Vimpel

7.1. EGÜ embleemiga vimpel on mõeldud kinkimiseks EGÜ ametlikele külalistele ja EGÜ liikmete ametlikele küllakutsujatele.

7.2. EGÜ vimplit võib müüa EGÜ üritustel kõigile soovijaile.

  1. Kleebis

8.1. EGÜ embleemiga kleebis on mõeldud müümiseks EGÜ üritustel kõigile soovijaile.

 

Vastu võetud EGÜ üldkoosolekul 06.02.1992.

Ajakirja tellimiseks või ostmiseks saada tellija andmed meilile: egu@egu.ee.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: egu@egu.ee.