Ühingu sümboolika

 1. Lipp

1.1. EGÜ lipp on Eesti riigilipu mõõtmetega 105×165 cm (7:11).

1.2. Lipp on sinist värvi siidriide laid, mille keskel on EGÜ embleemi kujutis.

1.3. EGÜ lipp on kiriklikult õnnistatud Tallinna Kaarlikirikus 14.12.1991. a.

1.4. EGÜ lippu kasutatakse ühingu ühisüritustel (üldkoosolekud, suvepäevad), ametkondlikel kohtumistel ja pidulikel sündmustel (EGÜ tähtpäevad).

1.5. Välisüritusel heisatakse lipp ürituse avamisel ja langetatakse ürituse lõpetamisel. Ruumis toimuval üritusel seatakse lipp üles enne ürituse algust.

 1. Rinnamärk

2.1. EGÜ rinnamärk on musta fooniga ümmargune (diam. 12 mm) emailmärk, millel on kujutatud EGÜ embleem.

2.2. EGÜ rinnamärgi kandmise õigus on kõigil EGÜ liikmetel.

2.3. EGÜ rinnamärki kantakse vasakul poolel (revääril) rinnatasku kõrgusel.

2.4. Tasuta antakse rinnamärk au- ja välisliikmetele.

 1. Laualipp

3.1. Laualipp on EGÜ lipu vähendatud koopia mõõtmetega 14×22 cm.

3.2. Laualipu omamise õigus on kõigil EGÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetel ning osakondade, sektsioonide ja toimkondade esimeestel.

3.3 Laualipp kingitakse kõigile EGÜ au-, välis- ja kollektiivliikmetele ning sponsoritele.

3.4 Laualippu kasutatakse EGÜ juhatuse, revisjonikomisjoni, osakondade, sektsioonide ja toimkondade koosolekutel.

 1. Diplom (tänukiri/auaadress)

4.1. Diplom antakse EGÜ liikmetele juubelisünnipäevade (50, 60 jm) puhul, kui nende staaz 16.11.1989. a. taastatud ühingus on vähemalt 5 aastat, samuti erialaste jm saavutuste eest.

4.2. EGÜ diplom võidakse anda ka isikutele, asutustele ja organisatsioonidele EGÜ-le osutatud teenete eest.

 1. Eksliibris

5.1. EGÜ sümboolikaga eksliibris kleebitakse EGÜ raamatukogu trükiste esikaante sisekülgedele.

5.2. EGÜ eksliibrist võib müüa eksliibriste kogujatele.

 1. Õnnitluskaart

6.1. Õnnitluskaart saadetakse kõigile EGÜ liikmetele sünnipäevade puhul.

6.2. Pühade ja tähtpäevade puhul saadetakse EGÜ õnnitluskaart ühingu kollektiivliikmetele ning isikutele, asutustele ja organisatsioonidele, kes on osutanud teeneid EGÜ-le, samuti koostööpartneritele, sõsarühingutele jne.

 1. Vimpel

7.1. EGÜ embleemiga vimpel on mõeldud kinkimiseks EGÜ ametlikele külalistele ja EGÜ liikmete ametlikele küllakutsujatele.

7.2. EGÜ vimplit võib müüa EGÜ üritustel kõigile soovijaile.

 1. Kleebis

8.1. EGÜ embleemiga kleebis on mõeldud müümiseks EGÜ üritustel kõigile soovijaile.

 

Vastu võetud EGÜ üldkoosolekul 06.02.1992.

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee