Juhatus

EGÜ juhatuse koosseis

(valitud üldkoosolekul Jõhvis 08.03.2024)

Juhatuse esimees

Erik Lillend

TOP Geodeesia OÜ

erik@topgeodeesia.ee

505 7098

Liikmed

Tiina Oeselg

Maa-amet

tiina.oeselg@maaamet.ee

5691 9043

Raul Vanikov

Raxoest OÜ

raul.vanikov@raxoest.ee

515 1299

Aive Liibusk

Eesti Maaülikool

aive.liibusk@emu.ee

731 3196

Mart Rae

Rae Geodeesia OÜ

mart@raegeo.ee

5560 4376

Jaan Kallandi

Metricus OÜ

jaan@metricus.ee

505 0910

Hugo Toll

Geosoft OÜ

hugo@geosoft.ee

524 8648