Eesti Geodeetide Ühing

Vaata kalendrit

Järgmised sündmused

Uudiste arhiiv

Tallinna Tehnikaülikooli geodeesiavilistlaste kokkutulek 02.11.2018

Lugupeetud TTÜ geodeesia eriala vilistlane. 02. novembril 2018 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis TPI autoteede, TTÜ teede- ja sillaehituse ning ehitus- ja rakendusgeodeesia eriala…

Loe edasi

EMÜ Geomaatika õppetooli poolt oktoobris 2018 läbiviidav geodeesiaalane täienduskoolitus

Aeg: reede, 12. oktoober. Koht: Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13 Koolituste sihtgrupp on geodeetiliste uurimistöödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid, kes vajavad…

Loe edasi

Meie seast on lahkunud geodeet Peeter Sauaug

Minek on tulekust kurvem, midagi ikka jääb maha, kõike ju kaasa ei võta, kui Sa ka südamest tahad. Mineja jälgedes…

Loe edasi

Kaastunne.

“Saab igaüks meist kingituseks aja, ta kestust keegi meist ei tea. On kuskil ülim otsustaja – ta märguandel lõpetama pead”…

Loe edasi

Ajakiri GEODEET

Ajakirja lehele

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.
GEODEET 48 ilmub 2018 aasta lõpul ning artikleid võtame vastu 15. septembrini 2018, aadressil geodeet@egu.ee

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Harli Jürgenson

Toimetus:

Harli Jürgenson, Kalle Kümnik, Ott Jürine, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee