Eesti Geodeetide Ühing

Vaata kalendrit

Järgmised sündmused

Uudiste arhiiv

Maakorraldajate/-mõõtjate kutseeksam

Maakorraldajate/maamõõtjate kutseeksam toimub 21.01.2020 Tartus aadressil Kreutzwaldi 5, ruumid 2A13 ja 2B5 algusega kell 10:00. 6. taseme taotlejad on ruumis…

Loe edasi

Kutseeksam

Geodeesivaldkonna kirjalik test kutsetaotlejatele toimub reedel 13.12.2019 algusega kell 10.00 Maa-ametis, Mustamäe tee 51, III korruse saalis. Testil tuleb vastata…

Loe edasi

EGÜ 30

Täna oli meeldiv ja meeldejääv päev. Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits õnnitles Eesti Geodeetide Ühingut EGÜ taastamise 30nda aastapäeva puhul. Suur…

Loe edasi

EGÜ taastamine 30

Tervitan kõiki EGÜ tegevliikmeid, kollektiivliikmeid ja toetajaid EGÜ taastamise 30. aastapäeva puhul! Teatavasti tulid täna, 30 aastat tagasi, so 16.nov…

Loe edasi

Ajakiri GEODEET

Ajakirja lehele

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.
GEODEET 49 ilmub 2019 aasta lõpul. Ootame põnevaid artikleid terve aasta jooksul kuni 15. september,  aadressil geodeet@egu.ee

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Harli Jürgenson

Toimetus:

Harli Jürgenson, Kalle Kümnik, Ott Jürine, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee