Eesti Geodeetide Ühing

Vaata kalendrit

Järgmised sündmused

Uudiste arhiiv

Kutseandmise sügisvoor

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2019. Geodeedi kutsekvalifikatsiooni raamistik on üle läinud uuele standardile ja kutseandmine toimub…

Loe edasi

Maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitus

11. oktoobril toimub Maaülikooli geomaatika õppetoolis maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitus. Koolituste sihtgrupp on katastriüksuse moodustamisega praktiliselt kokku puutuvad spetsialistid, kes soovivad taotleda maakorraldaja…

Loe edasi

Suveseminari KAVA

Suveseminar 2019 toimub 13. septembril  Jänedal, Lääne-Virumaal. Selleaastane Suveseminar toimub Jäneda mõisa suures saalis ja on ühepäevane üritus mille lõpetame…

Loe edasi

Maakorraldajate kutseeksam

Maakorraldajate kutseeksam toimub 17.06.2019 algusega kell 10:00 Tartus, Maaülikooli õppehoones aadressil Kreutzwaldi 5, ruum 2A13. Selleks et operatiivsemalt ja paindlikumalt…

Loe edasi

Ajakiri GEODEET

Ajakirja lehele

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.
GEODEET 49 ilmub 2019 aasta lõpul. Ootame põnevaid artikleid terve aasta jooksul kuni 15. september,  aadressil geodeet@egu.ee

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Harli Jürgenson

Toimetus:

Harli Jürgenson, Kalle Kümnik, Ott Jürine, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee