Eesti Geodeetide Ühing

Vaata kalendrit

Järgmised sündmused

Uudiste arhiiv

Suveseminar 2024

EGÜ Suveseminar 2024 toimub 13. septembril Voore Puhkekeskuses, Jõgevamaal. KAVA koostamisel. Osalemistasud:EGÜ liige ja EGÜ kollektiivliikmesfirmade töötajatele        hind…

Loe edasi

Lõpetajad

Eesti Geodeetide Ühing tunnustas ja premeeris lõpetajaid. Tallinna Tehnikakõrgkool.EGÜ preemia (400 eur) saaja Annika Kangur cum laude. Lõputöö  „Asulasisese maa-ala topo-geodeetiline uuring“…

Loe edasi

Eesti Maaülikool, Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus magistritööde kaitsmine

Esmaspäev, 10. juuni algusega kell 09.50, ruum 2A13 Kreutzwaldi 5 10.00-10.30* Eva Meesak Maakasutuse muutustega seotud mõistete käsitlus Eestis. Juhendajad…

Loe edasi

Eesti Maaülikool, Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus bakalaureusetööde kaitsmine

esmaspäev, 3. juuni, Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13 10.00-10.30 Irmeli Ossul Aastatel 2012-2022 kehtestatud detailplaneeringute elluviimine Tartu linna lähiümbruses. Juhendaja…

Loe edasi

Ajakiri GEODEET

Ajakirja lehele

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee