Eesti Geodeetide Ühing

Vaata kalendrit

Järgmised sündmused

Uudiste arhiiv

Soome maamõõdupäevad jäävad ära

Jätkuva koroonaohu tõttu jäävad ära märtsist septembri lõppu edasi lükatud Soome geodeetide ühingute MIL ja MAKLI ühised maamõõdupäevad, kuhu ka…

Loe edasi

CLGE tudengite võistlus

Sel aastal on paljud asjad teisiti. Ka CLGE tudengite võistlus. See võistlus on Eestile toonud edu, võitjaks on tulnud Sander Varbla, lisaks…

Loe edasi

Maamõõtjate/maakorraldajate kutseandmise lisavoor

Seoses 4. mail välja kuulutatud maakatastriseaduse täienduse lõppemisega novembris, mis pikendas enne 1. juulit 2018 välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivusaega, mis muidu…

Loe edasi

Kutseandmise sügisvoor

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2020. Taotleda on võimalik järmisi kutseid: Maamõõdutehnik, tase 4…

Loe edasi

Ajakiri GEODEET

Ajakirja lehele

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 50 ilmub 2020. aasta detsembri alguses. Ootame artikleid perioodil kuni 1. november 2020, aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. Valmisreklaam saata Ott Jürine aadressile ott@100aakrit.ee.
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Harli Jürgenson

Toimetus:

Harli Jürgenson, Helju Jürma, Kalle Kümnik, Ott Jürine.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee