Nr 50

SISUKORD

Nr. 50/2020

EGÜ tegemistest aastal 2020 / Mairolt Kakko

Maa-amet 30 / Tambet Tiits

Maa-amet 30: GEODEESIA OSAKOND – kogume, hoiame ja levitame geodeetilsi andmeid / Karin Kollo

Maa-amet 30: FOTOGRAMM-MEETRIA OSAKOND / Peep Kirsimäe

Maa-amet 30: RUUMIANDMETE OSAKOND / Lea pauts

Maa-amet 30: GEOINFORMAATIKA OSAKOND / Maili Hirlak

Maa-amet 30: AADRESSIANDMETE OSAKOND / Mall Leht

Maa-amet 30: GEODOOGIA OSAKOND – kogume, hoiame ja levitame maapõuealast infot / Reet Roosalu

Eesti on Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingu EuroSDR liige / Tambet Tiits, Artu Ellmann

Põhjamaade Geodeesiakomisjoni teadusnädal Islandil / Andres Rüdja, Sander Varbla, Karin Kollo, Jaanus Metsar

Sildkraanatee laserskanneriga mõõdistamise täpsuse aprobeerimine / Emil Haljend, Vello Kala, Sander Varbla

Esimesed kogemused satelliit-tehisavaradari (SAR) aktiivtransponderitega Eestis / Sander Varbla, Artu Ellmann

Satelliitpositsioneerimissüsteemide GPS ja BeiDou arengud / Harli Jürgenson

Geotsentriline meretaseme- ja maatõusu kiirus Eestis / Aive Liibusk, Tarmo Kall

Rahvusvaheline suhtlus pandeemiaajastul / Karin Kollo

Ehitusgeodeesia õpetamisest Tallinna Tehnikaülikoolis COVID-19 pandeemia esimesel aastal / Sander Sein, Artu Ellmann

Nicolas-Louis de la Caille’ elu / Tõnu Viik

30 aastat EGÜ taasasutamisest / Jüri Randjärv

Vello Kala 85 / Artu Ellmann

EGÜ juhatus

Õnnitleme EGÜ juubilare

EGÜ kollektiivliikmed