Ühing

Eesti Geodeetide Ühing (EGÜ) on mittetulundusühing, mis vabatahtlikkuse põhimõttel ühendab isikuid, kelle tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute ja kaardistamisega.

EGÜ on rahvusvaheliste organisatsioonide FIG (International Federation of Surveyors) ja CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) liige.