Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhend

Hea ühingu liige

2005 aastal liitus Eesti Euroopa Liiduga, sellele eelnes ja on jätkunud kuni tänaseni erinevate seaduste harmoniseerimine Eesti enda seadustega. Samal aastal omistati EGÜ-le, Eesti esindajana, CLGE vaatleja staatus. Euroopa Geodeetide Nõukogu (CLGE) täisliikmeks võeti Eesti 9. Oktoobri 2007 aastal Luksemburgis toimunud üldkogu otsusega, olles sellega 25-s täisliige.

12. Septembril 2009 allkirjastati Roomas CLGE poolt välja töötatud “Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhend”, et ühtlustada Euroopa tasandil maamõõtja mõistet ja nende poolt pakutavate teenuste sisu ja taset.

EGÜ-l on juba olemas enda “Heade tavade koodeks” ja “Eetikakoodeks”.
“Euroopa Maamõõtjate Tegevusjuhendi” kinnitamisega näitame, et me aktsepteermie ka üle Euroopaliselt kokkulepitud põhimõtteid.

EGÜ juhatus

Välja antud Euroopa Geodeetide Nõukogu ja Geometer Europas (CLGE-GE) poolt

Sissejuhatus

Euroopa maamõõtjad on akadeemilise ja ametialase kvalifikatsiooniga professionaalid, kellel on juriidilised ja tehnilised ekspertteadmised mitmesuguste maamõõduülesannete täitmiseks (selle ameti mittedefinitiivne määratlus on ära toodud käesoleva Tegevusjuhendi Lisas 1). Euroopa maamõõtjate tööl on põhimõtteline tähtsus määratlemaks, piiritlemaks, hooldamaks ja täiustamaks seda majanduslikku, füüsilist ja sotsiaalset keskkonda, kus toimuvad kõik inimtegevused. Oma rollis, mis neil on keskkonnas ja Euroopa juriidiliste süsteemide toimimises, tunnistavad nad oma põhilist vastutust tagada nii tarbijate kui meie unikaalse keskkonna kaitse. Sel viisil annavad Euroopa maamõõtjad erilise ja elutähtsa panuse kõigi Euroopa tarbijate elukvaliteeti.

Nende professionaalsus, oskused, ekspertteadmised ja objektiivsus füüsilise, sotsiaalse, juriidilise ja majandusliku keskkonna säästliku ja efektiivse planeerimise ja haldamise saavutamisel tagavad kõigi Euroopas toimuvate inimtegevuste kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse. Sellega on neil Euroopa Liidu, oma valitsuste, klientide ja laiema avalikkuse ees selge ja pidev vastutus nii praeguste kui tulevaste põlvkondade pikaajalise heaolu eest.

Nende ametialased ekspertteadmised ja sõltumatus, mida toetavad kõrgeim professionaalsuse tase ja eetilised põhimõtted, tagavad maamõõduteenuste kvaliteedi. Selle kindlustavad maamõõtjate riiklike liitude distsiplinaarreeglistikud, käesolev Tegevusjuhend ning olemasolul ka seaduslikud volitused ja riiklikud reeglistikud.

Loe täispikkuses siit:

Ajakirja tellimiseks või ostmiseks saada tellija andmed meilile: egu@egu.ee.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: egu@egu.ee.