Kutse andmine

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Taotleda on võimalik järmisi kutseid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase 7
Maamõõtja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN

Uued kutsestandardid koosnevad erinevatest dokumentidest:

Iga taseme kutsestandard, mille alamdokumentideks on hindamisstandardid koos lisadega (avalduse vormidega) ning kutseandmise kord.

Hindamisstandardid ja nende lisad:
Maamõõdutehnik tase 4
Geodeet tase 5
Geodeet tase 6
Geodeet tase 7
Maamõõtja tase 5
Maakorraldaja tase 6
Maakorraldaja tase 7

Kutseandmise kord on pdf-vormingus kättesaadav siin: Geomaatika-kutseala-kutsete-KA-kord-2020

Hindamisstandardite täidetavad (.doc) vormid saate alla laadida EGÜ kodulehelt.

Kutseandmise tasud:
Esmataotlus 232.80 EUR
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 186.24 EUR
Taastaotlus 111.60 EUR
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 89.28 EUR

Esimese korduseksami sooritamise tasu on 50% taotluse hinnast, ehk 116.40 eur (EGÜ üksikliikmele 93.12)

Liikmete soodustused teeb Ühing oma vahendite arvelt.

Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Edukat taotlemist!

EGÜ kutsekomisjon.