Kutse andmine

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi alates september.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2024.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Uus Eesti Geodeetide Ühingu Kutse andmise kord hakkab kehtima alates 1. juuli 2024

Taotleda on võimalik järgmisi kutseid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeesiainsener, tase 7
Geodeesiainsener, tase 8
Maakorraldaja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Iga kutse kompetentsusnõuded ja valitavad kompetentsid on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt Kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN


Kutseandmise tasud:
Esmataotlus 297.68 EUR
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 238.14 EUR
Taastaotlus 122.00 EUR
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 97.60 EUR

Esimese korduseksami sooritamise tasu on 50% taotluse hinnast, ehk 148.84 eur (EGÜ üksikliikmele 119.04)

Liikmete soodustused teeb Ühing omavahendite arvelt.

Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Edukat taotlemist!

EGÜ kutsekomisjon.