Kutse andmine

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2020.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Taotleda on võimalik järmisi kutseid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase 7
Maamõõtja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN

Uued kutsestandardid koosnevad erinevatest dokumentidest:

Iga taseme kutsestandard, mille alamdokumentideks on hindamisstandardid koos lisadega (avalduse vormidega) ning kutseandmise kord.

Hindamisstandardid ja nende lisad:
Maamõõdutehnik tase 4
Geodeet tase 5
Geodeet tase 6
Geodeet tase 7
Maamõõtja tase 5
Maakorraldaja tase 6
Maakorraldaja tase 7

Kutseandmise kord on pdf-vormingus kättesaadav siin: Geomaatika-kutseala-kutsete-KA-kord-31.12.2018

Hindamisstandardite täidetavad (.doc) vormid saate alla laadida EGÜ kodulehelt.

Kutseandmise tasud:
Esmataotlus 198.00 EUR
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 175.20 EUR
Taastaotlus 72.00 EUR
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 55.20 EUR

Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Edukat taotlemist!

EGÜ kutsekomisjon.