Kutse andmine

Sügisesesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Taotleda on võimalik järmisi kutseid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase 7
Maamõõtja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN

Uued kutsestandardid koosnevad erinevatest dokumentidest:

Iga taseme kutsestandard, mille alamdokumentideks on hindamisstandardid koos lisadega (avalduse vormidega) ning kutseandmise kord.

Hindamisstandardid ja nende lisad:
Maamõõdutehnik tase 4
Geodeet tase 5
Geodeet tase 6
Geodeet tase 7
Maamõõtja tase 5
Maakorraldaja tase 6
Maakorraldaja tase 7

Kutseandmise kord on pdf-vormingus kättesaadav siin: Geomaatika-kutseala-kutsete-KA-kord-2020

Hindamisstandardite täidetavad (.doc) vormid saate alla laadida EGÜ kodulehelt.

Kutseandmise tasud:
Esmataotlus 232.80 EUR
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 186.24 EUR
Taastaotlus 111.60 EUR
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kel liikmemaks tasutud 89.28 EUR

Esimese korduseksami sooritamise tasu on 50% taotluse hinnast, ehk 116.40 eur (EGÜ üksikliikmele 93.12)

Liikmete soodustused teeb Ühing oma vahendite arvelt.

Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Edukat taotlemist!

EGÜ kutsekomisjon.