Kutse andmine

Kevadisesse kutsetaotlemise vooru ootame taotlejate avaldusi.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2024.

Kutse andmise eeltingimused on leitavad kutse andmise korrast.

Taotleda on võimalik järgmisi kutseid:

Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeesiainsener, tase 7
Geodeesiainsener, tase 8
Maakorraldaja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7

Maakorraldaja kutseeksamiks valmistumise materjalide loetelu SIIN


Kutseandmise tasud:
Esmataotlus 232.80 EUR
Esmataotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 186.24 EUR
Taastaotlus 111.60 EUR
Taastaotluse soodushind EGÜ üksikliikmetele, kellel on jooksva aasta liikmemaks tasutud 89.28 EUR

Esimese korduseksami sooritamise tasu on 50% taotluse hinnast, ehk 116.40 eur (EGÜ üksikliikmele 93.12)

Liikmete soodustused teeb Ühing oma vahendite arvelt.

Kuna uus standard võib tekitada mitmeid küsimusi, siis need kõik on oodatud aadressile kutse@egu.ee .
Kutsekomisjon üritab neile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Edukat taotlemist!

EGÜ kutsekomisjon.