Maakorraldaja, tase 7

AVALDUS

CV vorm

vorm tehtud tööd: MAAKORRALDUSLIKUD TÖÖD

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) Magistritasemel maakorralduse või kinnisvara planeerimise erialane kõrgharidus ja
b) vähemalt 5-aastane erialane töökogemus ja
c) vähemalt 1 erialase ning 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine
viimase 3 aasta jooksul.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 1 erialase ja 2 muud maakorraldaja tööga seonduvat täiendkoolitust ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.