Geodeesiainsener, tase 8

AVALDUS

CV vorm

vorm tehtud tööd EHITISTE INSENERGEODEETILISED TÖÖD

vorm tehtud tööd KÕRGEMA GEODEESIA TÖÖD

vorm tehtud tööd PROJEKTI GEODEETILISE OSA EKSPERTIIS

vorm tehtud tööd GEODEETILISTE TÖÖDE EKSPERTIIS

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Geodeesiainsener, tase 8 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialane doktorikraad ja magistri diplomijärgne 5-aastane erialane töökogemus ja 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane täiendkoolitus või

b) magistri tasemel erialane kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesia aineid) ja ta on töötanud vähemalt 10 aastat Geodeet, tase 7 või Geodeesiainsener, tase 7 vastaval erialasel tööl talle eelnevalt antud kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul, mille vältel on ta juhtinud ja/või teostanud kutsestandardi antud tasemele vastavaid geodeetilisi töid, kus on olnud vaja välja töötada ja hinnata uusi metoodikaid ning tehnoloogiaid; teostada andmetöötlust ja analüüsi või sünteesida uusi ja keerukaid kutsealaseid ideid. Lisaks on ta viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane täiendkoolitus.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Geodeesiainsener, tase 8
a) Isikule antud Geodeesiainsener, tase 8 kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui
1 aasta ja

b) ta  on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Geodeesiainsener, tase 8 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid ja

c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane täiendkoolitus.