Koolitused

TTÜ poolt aprillis 2018 läbiviidavad  ehitusgeodeesia täienduskoolitused

Kokku kaks koolituspäeva: 03.04.2018 (teisipäev), 09.04.2018 (esmaspäev).

Üksikasjalikumat kava vt. eraldiseisvatel infolehtedel

Ehitusgeodeesia koolitused_yldinfo_2018

Geodeesia koolitus esimene päev

Geodeesia koolitus teine päev

Koolituste sihtgrupp on topograafiliste ning ehitusgeodeetiliste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid. Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.

Iga koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (7 akadeemilist tundi),

läbimine annab ~7 täienduskoolituse punkti (TP).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipause ning lõunat). Kui samast ettevõttest on 3 või enam osalejat, siis saavad kõik hinnasoodustust 10%.

Registreerimine linkidel

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/?id=26999&koolitus=13432

https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/?id=26999&koolitus=13451

Koolitusprogrammi lektorid:

 

Dr. Kalev Julge – TTÜ teedeehitus ja geodeesia uurimisrühma teadur ning ühtlasi ka lektor. Tegeleb kaugseire tehnoloogiatega (aero, mobiilne ja terrestrilised platvormid) rajatiste ja pinnavormide mõõdistamise ning modelleerimise uurimisega ning tulemuste tutvustamisega tavakasutajatele.

Dr. Harli Jürgenson – Eesti Maaülikooli geodeesiadotsent, õpetanud elektron-tahhümeetria õppekursust ligi kakskümmend aastat, koostanud vastavaid õppematerjale.

 

Teadusmagister Vello Kala – TTÜ koosseisuline õppejõud, paljude õpikute (sh. „Vesiehitised. Ehitusuuringute alused“, „Ehitusgeodeesia“, „Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria“, „Kõrgem Geodeesia“ ja „Hüdrograafia“) ning juhendmaterjalide autor

 

Ins. Mairolt Kakko – Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ tootmisjuht, MKM määrust  “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ettevalmistanud töögrupi juht, Geomaatika kutsekomisjoni esimees, Euroopa Geodeetide Liidu (CLGE) aseesimees

 

Ins. Mart Rae – Mitmete teede- ja omanikujärelevalve alaste koolituste lektor. Osalenud Võrgurajatiste Infosüsteemi (VRIS),ning MKM määruse „Ehitusgeodeetiliste uurimustööde tegemise kord“ väljatöötamise töögrupis. Korraldanud geodeetilisi töid mitmete suurprojektide raames, nii teede, sadamate, maa-aluste kommunikatsioonide, kui hoonete ehituses.