Koolitused

BIMI BAASTEADMISED GEODEEDILE

REGISTREERU

TASUTA VEEBIKOOLITUS
Toimumisaeg:29.11. – 29.12.2021
Eesmärk:Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).
Sihtgrupp:Ehitusvaldkonnaga seotud kaugseire spetsialist (sh geodeet, töödejuhataja, drooni operaator)
Eeldused:algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel
Teemad:BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (sh projektmudeli sobitamine fotogramm-meetriast/punktipilvest saadud infoga, nt BIM projektmudeliga). Baasteadmised droonide kasutamisest ehitussektoris (hooned ja teedeehitus). Drooni lennutamisega seotud load, litsentsid, piirangud. Drooni lennuplaani koostamise põhitõed. Drooni lennutamine (sh ohutuse tagamine). Drooniandmete analüüs. Drooni kasutamine ehitusprotsessis (korduv mõõdistamine).
Õpiväljund:• omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
• oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (geodeet, drooni operaator);
• oskab drooni toorandmeid töödelda lähtuvalt sihtgrupi vajadustest (nt fotogramm-meetria teel saadud 3D mudel või punktipilv);
• oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist (sh masinjuhtimine).
Kommentaar:Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 52 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Raido Puust, TalTech
Kontakt:Ragne Kalamees, ragne.kalamees@taltech.ee
Registreerumise tähtaeg:26.11.2021

REGISTREERU


 

Maa-amet korraldas katastrimõõdistamisega tegelevatele maamõõtjatele ja maakorraldustööde
tegevuslitsentsi eest vastutavatele isikutele viis katastrimõõdistamise infopäeva.

Allpool toodud kuupäevadel toimunud infopäevad lähevad arvesse kutse taotlemisel ühe erialase täiendkoolitusega nelja ainetunni väärtuses.

Infopäevad toimusid:
1. 25.09 .2018 Tartus
2. 27.09.2018 Jõhvis
3. 02.10.2018 Tallinnas
4. 03.10.2018 Pärnus
5. 09.10.2018 Tartus

 

Eesti Geodeetide Ühing


Koolitus Eesti Maaülikoolis 14.12.2020

Hea meel on teatada, et Eesti Maaülikooli geomaatika õppetool korraldab uue maakorraldusalase e-täienduskoolituse: kutseeksamist ja GNSS seadmete kasutamisest katastrimõõdistamisel.

Koolitus toimub virtuaalses keskkonnas Moodle
14. detsembril kell 12.-15.30, peale mida on aega iseseisvaks õppimiseks ja testi lahendamiseks 16. detsembril.

E-täiendkoolituse maksumus on 50.- eur+KM%.

AJAKAVA SIIN

REGISTREERU SIIN

Kui jääte registreerumisel hätta, andke palun teada telefonil +372 731 3119.

Lugupidamisega

Triinu Tuudelepp
Metsandus- ja Maaehitusinstituut
Geomaatika õppetooli assistent

Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu, Estonia
T +372 731 3119
E -mail: triinu.tuudelepp@emu.ee


Koolitus 19.11.2020  Tallinna Tehnikaülikoolis

GEO-infosüsteemid, laserskaneerimise kasutamine mõõdistamisel

Toimumisaeg: 19. november 2020 Tallinna Tehnikaülikoolis.
Kursusel osalenud saavad ülevaate: GEO-infosüsteemidest teerajatiste doformatsioonide geodeetilistest uuringutest
mobiilsest laserskaneerimisest trassikoridoride mõõdistamisel.

Lektorid; Harri Rõuk (TTÜ), Artu Ellmann (TTÜ), Kalev Julge (TTÜ)

Ajakava:
9.00 – 11.15  GEO-infosüsteemid Lektor: Harri Rõuk (TTÜ)
11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 13.00 Mobiilne laserskaneerimine teede projekteerimisel ja ehitamisel Lektor: Mairolt Kakko (REIB)
13.00 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15  Mobiilne kaardistus trassikoridoride mõõdistamisel Lektor: Kalev Julge (TTÜ)
15.15 – 15.30  Kohvipaus
15.30 – 16.15  Aerolaserskaneerimise andmestik projekteerimise täiendusandmetena Lektor: Kalev Julge (TTÜ)

REGISTREERU SIIN

Kontaktinfo: Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee


Koolitus 20.11.2020  Tallinna Tehnikaülikoolis

3D masinjuhtimine, järelvalve geodeetilised tehnoloogiad

Toimumisaeg: 20. november 2020 Tallinna Tehnikaülikoolis.
Kursusel osalenud saavad ülevaate 3D masinjuhtimisest.

Lektorid: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ), Tiit Hion (Hades Invest OÜ)

Ajakava:
9.00 – 10.30  Ettevalmistavad tööd 3D masinjuhtimise kasutamisel teedeehituses ning erinevate masinjuhtimise võimaluste kasutamine  Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ)
10.30 – 10.45  Kohvipaus
10.45 – 12.15  Probleemid ja võimalused masinjuhtimises Lektor: Tiit Hion (Hades Invest OÜ)
12.15 – 13.00  Lõuna
13.00 – 14.30  Tööde operatiivset järelevalvet võimaldavad kaasaegsed geodeetilised tehnoloogiad. Droonitehnoloogia kasutamise praktilised kogemused kontrollmõõdistamiste läbiviimisel erinevate (katse)tööde näitel   Lektor: Mart Rae (Rae Geodeesia OÜ)

REGISTREERU SIIN

Kontaktinfo: Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee