Koolitused

Täiendkoolituspunktid seoses üleminekuperioodiga kuni 2026.a kevadeni:

Geodeedi kutse taotlejatel on vaja täiendkoolituspunkte vastavalt:
2024 sügis 20*/35 TP
2025 kevad 30/40 TP
2025 sügis 40/45 TP
2026 kevad 50 TP kõigil
*Väiksem TP-de arv kehtib taastaotlejatele.

Maakorraldaja kutse taotlejatel on vaja täiendkoolituspunkte (TP) vastavalt:
2024 sügis 20 TP
2025 kevad 30 TP
2025 sügis 40 TP
2026 kevad 50 TP


Koolitus 07.06.2024 Tallinna Tehnikakõrgkool

Advanced Training Course on Geodetic Network Design for Railway Infrastructure Construction

This course covers geodetic network design, base point establishment, GNSS surveying, reference network densification, and data processing algorithms.

Toimumise aeg: 07.06.2024, Tallinna Tehnikakõrgkool.

This course is dedicated to training professional geodetic engineers and experts who deal with geodetic network design, construction of networks in the field, network surveys, adjustment and creating reports.

Sisukirjeldus:

  • concept of geodetic networks: exploring the fundamental principles and purposes of geodetic networks in surveying;
  • understanding the geoid concept and its significance in geodetic network design;
  • coordinate systems and scale factors: discussing the role of coordinate systems and scale factors in geodetic measurements;
  • overview of GNSS technology: providing an overview of GNSS technology, including its capabilities, limitations, and applications in terrestrial surveying;
  • differentiating between free adjustment and absolute adjustment methods: explaining the differences between free and absolute adjustment methods used in geodetic surveying.

Täpsem info ja registreerumine SIIN

_______________________________________________________________________________________________

Ehitusgeodeesia jätkukoolitus 08.04.2024

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium NRG-131

Teemad:

• infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime);
• võrgurajatised – lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis

Registreeru SIIN


Ehitusgeodeesia täiendkoolitus 04.04.2024

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium NRG-131

Teemad:

• Töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel;
• Mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis;
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel.

Registreeru SIIN


Koolitus 13.12.2023

Aeromõõdistus drooniga ja saadud punktipilve ning ortofoto kasutamine projekteerimises detailplaneeringutes ja topo-geodeetilistes uuringutes

Koolitus toimub 13. detsembril 2023 kell 10.00–13.15 veebis
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Hind
Registreerides kuni 1. detsembrini 2023 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €),
hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €)
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €)

TEEMAD

  • ülevaade droonidest, sensoritest ja lennutamise regulatsioonidest
  • aeromõõdistamiste planeerimine ja lennuplaneerimise tarkvarad
  • fotogramm-meetriliste tarkvarade ülevaade ning nende kasutamise põhimõtted
  • lõpptulemuse hindamine ja kontrollimine
  • lõpptulemuse kasutamine tarkvarades

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 2,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Registreeru SIIN

——————————————————————————————————————————

Advanced Training Course on Geodetic Network Design for Railway Infrastructure Construction

Aeg: 12.12.2023 kell 10:00-13:15
Koht: Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62, Tallinn 10135, ruum B311

Hind: 130€

Lektor: Amin Alizadeh-Khameneh, PhD in Geodesy, Project Consultant at WSP Sverge

The course is based on practical examples from Sweden. It covers topics related
to the design of geodetic networks, GNSS surveying, densification of reference networks,
and the validation of results. This course is intended to provide training to professional
geodetic engineers and experts who deal with geodetic network design, the construction of networks in the field, network surveys, and the adjustment and creation of reports.

Koolituse sihtgrupid: students, land surveyors, civil engineer in road engineering, civil
engineer in buildings and structures.

Lisainfo ja registreerimine.


BIMI baasteadmised geodeedile

09.10.2023—05.11.2023

Eesmärk:

Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).

Sihtgrupp:

Ehitusvaldkonnaga seotud kaugseire spetsialist (sh geodeet, töödejuhataja, drooni operaator)

Hind:

300 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

09.10.2023

Registreeru SIIN


Koolitus 6.oktoober 2023

Hotell Dzingel konverentsikeskuses, Männiku tee 89

KAVA

8.45 – 9.00     Saabumine, tervituskohv
9.00 – 10.30   Deformatsioonide uuringu kavandamiseks vajalikud eelteadmised väljastpoolt
geodeesiat- Mairolt Kakko, REIB OÜ
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.15   “Tehnovõrkude andmed 2.1 “- Valdar Tammin, REIB OÜ (Räägitakse tehnovõrkude andmetega mõistlikust ümber käimisest 3D-mudeliteni, atribuutandmed jmt)
12.15 – 13.15   Lõuna
13.15 – 14.45   Praktiline tööde korraldus kohalike ja riiklike võrkude rekonstrueerimiselMart Härm, Metricus OÜ
14.45 – 15.00  Paus
15.00 – 16.30  Droonide kasutamine geodeetiliste tööde läbiviimisel I- Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ (tööde planeerimine,
lubade hankimine, lennumarsruutide planeerimine, drooni valik jne, lennukõrguse, kaameranurga jm parameetrite määramine)
16.30 – 17.00  Arutelu, tunnistused.

Osalemistasu:
EGÜ liige 130.- eur + km
Mitteliige 180.- eur + km

Koolitus annab 6TP

———————————————————————————————————-

EGÜ Suveseminar 2023, 15. septlember, Viljandi

———————————————————————————————————–

Geodeetiliste võrkude tööd praktiku silmade läbi.

Tehnoloogia areng võimaldab igapäevaseid mõõdistamis- ja märkimistöid läbi viia nii, et puudub näiliselt vajadus geodeetiliste võrkude järele. Samas on selge, et mõõdistamistöid ei saa läbi viia, kui puudub geodeetiline süsteem. Geodeetilised võrgud koos looduses kindlustatud geodeetiliste punktidega on geodeetilise süsteemi füüsiline realisatsioon. Geodeetiliste punktide vahendusel muutub abstraktne süsteem „käega katsutavaks“.
Arvestades, et geodeetilisi punkte on Eestis kokku kümneid tuhandeid, on loomulik, et osa neist jääb infrastruktuuri objektide rekonstrueerimisel ja rajamisel töötsooni.

Käesolevas koolituses püütakse anda vastust küsimusele – mida võtta ette, kui geodeetiline punkt jääb ette?
Kui geodeetiline punkt „jääb ette“, siis see punkt üldiselt, kas teisaldatakse või kontrollitakse asendit. Geodeetiliste punktide teisaldamine ja asendi kontroll on käsitletav võrgu osalise rekonstrueerimisena, mis on vähemal-rohkemal määral reguleeritud seadusandlikke aktidega
Koolituses käsitletakse võrkude rekonstrueerimise erinevaid aspekte alates tööde planeerimisest, projekteerimisest kuni mõõtmismetoodika ja aruandluseni. Millega arvestada tööde tellimisel ja tööde teostamisel? Kuidas teostada tööd nii, et oleks täidetud nõuded, kuid säiliks mõõdukas paindlikkus tööde teostamisel?
Küsimustele pole sageli üheseid vastuseid. Kogemuse põhjal saab siiski anda praktilisi soovitusi suuremate probleemide vältimiseks. Koolituse läbimisega tekib ettekujutus võrkude rekonstrueerimisega seotud tööde mitmetahulisusest, mis omakorda lihtsustab ehitusettevõtjal tööde tellimist ja planeerimist ning muudab geodeedil tööde teostamise sujuvamaks

Koolitus toimub 06.06.2023, kell 11.00 – 15.30

Lektor: Mart Härm, Metricus OÜ projektijuht ja geodeet, Geodeet, tase 7

Address: Tallinn, Järvevana tee 9, ruum 3.2 (võimalus osaleda veebis)

Registreeru SIIN

____________________________________________________________

BIMI BAASTEADMISED GEODEEDILE

17.03.2023 – 17.04.2023, Online-koolitus

Eesmärk:

Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (sh projektmudeli sobitamine fotogramm-meetriast/punktipilvest saadud infoga, nt BIM projektmudeliga). Baasteadmised droonide kasutamisest ehitussektoris (hooned ja teedeehitus). Drooni lennutamisega seotud load, litsentsid, piirangud. Drooni lennuplaani koostamise põhitõed. Drooni lennutamine (sh ohutuse tagamine). Drooniandmete analüüs. Drooni kasutamine ehitusprotsessis (korduv mõõdistamine).

Registreeru SIIN


Ehitusgeodeesia täiendkoolitus 27.03.2023

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
• Võrgurajatised – lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel

Registreeru SIIN


Maa-amet korraldas katastrimõõdistamisega tegelevatele maamõõtjatele ja maakorraldustööde
tegevuslitsentsi eest vastutavatele isikutele viis katastrimõõdistamise infopäeva.

Allpool toodud kuupäevadel toimunud infopäevad lähevad arvesse kutse taotlemisel ühe erialase täiendkoolitusena nelja ainetunni väärtuses.

Infopäevad toimusid:
1. 25.09 .2018 Tartus
2. 27.09.2018 Jõhvis
3. 02.10.2018 Tallinnas
4. 03.10.2018 Pärnus
5. 09.10.2018 Tartus

6. 20.10.2022 Tallinnas

Eesti Geodeetide Ühing