Koolitused

  1. Eesti Maaülikool, 29.03.2019
  2. TalTech, 4.04.2019
  3. TalTech, 5.04.2019

——————————————————————————————————————————-

Geodeesiaalane täiendkoolitus EMÜ geomaatika õppetoolis.

Aeg: reede, 29. märts.
Koht: Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13

Koolituste sihtgrupp on geodeetiliste uurimistöödega ja katastriüksuse moodustamisega praktiliselt kokku puutuvad spetsialistid, kes vajavad geodeedi või maakorraldaja kutset. Viimase korral on vaatluse all põhiliselt V tasemega seonduv. Teemad on seotud nõuetega, mida reguleerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kinnitatud 2016. aasta määrus “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” ja keskkonnaministri määrus „Katastriüksuse moodustamise kord“ (2018-2019). Viimase korral on rohkem fookuses katastriüksuse moodustamisega seonduvad geodeetilised nõuded. Koolituste õppekava vastab Geodeet ja Maakorraldaja kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.

Koolituse kestvus ja täiendkoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi), läbimine annab 8 täienduskoolituse punkti.

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipausi ja lõunasööki). Koolitusel osaleja läbib kirjaliku testi ja saab tunnistuse EMÜ blanketil.

Registreerimine toimub lingi kaudu (https://lingid.ee/geodeesia_taiendkoolitus), mis lisatakse ka EGÜ ja EMÜ geomaatika õppetooli kodulehele. Registreerida saab kuni 27. märtsini.

Registreerumise linki ja lisainfot saab küsida ka EMÜ geomaatika õppetooli assistendilt Triinu Tuudelepp, e-mail: triinu.tuudelepp@emu.ee, tel 7313119.

 

Koolitusprogrammi lektorid:

Geodeesia dotsent Harli Jürgenson, PhD – EMÜ, EGÜ juhatuse liige. Tegevusalad: elektrontahhümeetria, RTN võrgud, GNSS, gravimeetria.

Fotogramm-meetria dotsent Natalja Liba, PhD – EMÜ. Tegevusalad: fotogramm-meetria, digitaalfotogrammeetria, sh droonid

Geodeesia lektor Tarmo Kall, PhD – EMÜ, Geodeet tase 7. Tegevusalad: geodeetilised referentssüsteemid ja –võrgud, GNSS, deformatsioonide uuringud.

Geodeesia lektor Kristina Türk, MSc – EMÜ. Tegevusalad: CAD-süsteemid, elektrontahhümeetria, droonid.

Margus Forsel, Maa-amet, katastri kvaliteediosakond, peaspetsialist

Alo Kotka, Maa-amet, katastri registriosakond, nõunik

Kava SIIN

 


Tallinna Tehnikaülikooli poolt aprillis 2019 läbiviidavad  ehitusgeodeesia täienduskoolitused

 

Kokku kaks koolituspäeva: 04.04.2019 (neljapäev), 05.04.2019 (reede).

Üksikasjalikumat kava vt. eraldiseisvatel infolehtedel 

Koolituste sihtgrupp on topograafiliste ning ehitusgeodeetiliste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid. Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele. 

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (7…8 akadeemilist tundi),

läbimine annab ~7…8 täienduskoolituse punkti (TP). 

Koolituspäeva maksumus: vastavalt 150 ja 132 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipause ning lõunat). Kui samast ettevõttest on 3 või enam osalejat, siis saavad kõik hinnasoodustust 10%.

 

Registreerimine linkidel

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/?id=26999&koolitus=17398

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/?id=26999&koolitus=17417

Koolitajad

Dr. Kalev Julge – TTÜ teedeehitus ja geodeesia uurimisrühma teadur ning ühtlasi ka lektor. Tegeleb kaugseire tehnoloogiatega (aero, mobiilne ja terrestrilised platvormid) rajatiste ja pinnavormide mõõdistamise ning modelleerimise uurimisega ning tulemuste tutvustamisega tavakasutajatele. 

Dr. Harli Jürgenson – Eesti Maaülikooli geodeesiadotsent, õpetanud elektron-tahhümeetria õppekursust ligi kakskümmend aastat, koostanud vastavaid õppematerjale. 

Teadusmagister Vello Kala – TTÜ koosseisuline õppejõud, paljude õpikute (sh. „Vesiehitised. Ehitusuuringute alused“, „Ehitusgeodeesia“, „Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria“, „Kõrgem Geodeesia“ ja „Hüdrograafia“) ning juhendmaterjalide autor 

Ins. Mairolt Kakko – Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ tootmisjuht, MKM määrust  “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ettevalmistanud töögrupi juht, Geomaatika kutsekomisjoni esimees, Euroopa Geodeetide Liidu (CLGE) aseesimees 

Ins. Mart Rae – Rea Geodeesia OÜ, mitmete teede- ja omanikujärelevalve alaste koolituste lektor. Osalenud Võrgurajatiste Infosüsteemi (VRIS),ning MKM määruse „Ehitusgeodeetiliste uurimustööde tegemise kord“ väljatöötamise töögrupis. Korraldanud geodeetilisi töid mitmete suurprojektide raames, nii teede, sadamate, maa-aluste kommunikatsioonide, kui hoonete ehituses. 

Ins. Vaiko Veeleid – Hades Geodeesia OÜ, geodeetiliste tööde projektijuht ja arendusjuht,  GNSS droonide ja  3D skanneri koolitaja.

Ehitusgeodeesia täiendkoolitus 4.aprill 2019

Ehitusgeodeesia jätkukoolitus 5.aprill