Kevadkonverents 2021

Eesti Geodeetide Ühing ootab oma liikmeid  ja koostööpartnereid EGÜ Kevadkonverentsile mis toimub 7. mail 2021.

Sel aastal toimub Kevadkonverents veebis.

Kevadkonverents on järelvaadatav SIIN

Veebikonverentsi KAVA* / Program

10.10Avasõnad /Mairolt Kakko, EGÜ juhatuse esimees
Opening words
10.15Maa-ameti tervitussõnad ja uudised / Tambet Tiits, Maa-ameti peadirektor
Greetings and news from Estonian Land Board
10.30Külaliste tervitussõnad
Guest greetings
10.40Šotimaa maamõõtja elu koroonaajal / Duncan Moss, CLGE asepresident, RICS, Šotimaa
Life of Scottish Surveyors during Year of COVID-19 / Ettekanne
11.00Maa korralise hindamise hetkeseis / Veronika Ilsjan, Maa-amet, juhtkonna nõunik kinnisvara hindamise osakonna juhataja ülesannetes  /Ettekanne
Current situation with regular property evaluation
11.30Maamõõtjate tegevuslitsentsid / Tõnu Kägo, Maa-amet, katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna juhataja
Land Surveyors activity licensing
12.00Kaldajoone kaardistus / Olev Veskimäe, Maa-amet, ruumiandmete osakonna nõunik
Mapping of Estonian coastal line
12.30Kogu Eesti 3D mudel / Hanno Kuus, Maa-amet, geoinformaatika osakonna geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist
Whole Estonia in 3D-model
.
13.00Lõuna/ Giidituur ERM-is
Lunch/ Virtual tour in Estonian National Museum
.
14.00Maa-ameti Rakendusgeodeetiliste Aruannete Andmebaas / Karin Kollo, Maa-amet, geodeesia osakonna juhataja
Database of Geodetic data reports
14.30Rõõmuga kulutatud aeg maailmapärandi tutvustamiseks / Liivika Harjo, MTÜ Võivere Tuuleveski
Time spent happily introducing world heritage / Ettekanne
15.00GNSS uued võimalused / Harli Jürgenson, Eesti Maaülikool, dotsent, geodeesia ja maakorraldus
New possibilities in GNSS / Ettekanne
15.20Hoone ehitusaluse pindala mõõdistamine ja arvutamine. Reeglid ja näide/ Sven Luik, TOP Geodeesia OÜ
The calculation of constructed areas of buildings, rules and example
.
15.40Kohvipaus /Coffee break
.
16.00Ehitisregistri võrgurajatiste Andmebaas / Meelis Raidmaa MKM, ehitisregistri talitus võrgurajatiste projektijuht
Utility Database of Building registry of Estonia
16.45Jooniste digitaalne kontroll ja andmemudelid EVEL-i näitel / Raul Rokk, Geospatial OÜ
Digital validation of geodetic drawings and data-models by example of EVEL
17.30Linna kuumasaare efekti mõjutavate tegurite tuvastamine ja hindamine Tartus mehitamata õhusõidukite abil / Kaupo Kokamägi, Eesti Maaülikool, doktorant /Ettekanne
Detecting of city heat-island with UAV-s, on a basis of example of Tartu city
.
18.15Paus
.
18.30Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek
Board meeting Association of Estonian Surveyors

Konverentsi modereerib Raul Rokk
* Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
Konverentsil osalejale väljastatakse elektrooniline tunnistus.
Veebikonverents salvestatakse ja on osalejatele järelvaadatav.

Osalemistasud veebikonverentsil:
Ühingu liikmetele ja liikmesfirmade töötajatele        hind 58.- eurot
Mitteliikmetele                                                          hind 70.- eurot
Pensionäridele/
Geomaatika valdkonna tudengitele                          hind 45.- eurot

Registreerumine lõppeb 30.04.2021

 

Reklaami hind EGÜ Kevadkonverentsil:

Pakume esimest korda võimalust konverentsi eel ja ajal esitleda oma teenuseid ja tooteid kõigile Kevadkonverentsil osalejatele.
Reklaamklipp 30 sek / 4 x eetris

Firmade reklaamid:
Geodeesiafirma – 200.- eur
Kollektiivfirma – 100.- eur

Instrumentide reklaamid – 300.- eur

Koolide reklaamid – tasuta