Üldkoosolek

Kutse ühingu liikmetele.

Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek toimub 7. mail 2021 kell 18.30
Sel aastal toimub üldkoosolek veebi vahendusel.

 

Päevakord:
1. 2020 aasta kokkuvõte
2. Raamatupidamise majandusaasta aruande kinnitamine
3. Jooksvalt algatatud küsimused.

Lugupidamisega,
EGÜ juhatus