Üldkoosolek

Kutse ühingu liikmetele.

Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek toimub 4. märtsil 2022 kell 18.30, Tartus

Päevakord:
1. 2021 aasta kokkuvõte
2. Raamatupidamise  majandusaasta aruande kinnitamine
3. Uue juhatuse valimine.
4. Jooksvalt algatatud küsimused.

Sel aastal valime uue juhatuse. Tule kandideeri. Saada avaldus  ja enda CV ühingu meilile egu@egu.ee.

Lugupidamisega,
EGÜ juhatus