Liikmeks astumine

Eesti Geodeetide Ühingu liikmeks saab astuda ühingu juhatusele esitatud  avalduse  alusel.
Ühingu liikmetel on põhikirjas fikseeritud õigused ja kohustused.
EGÜ liikmetele rakendatavad maksud koosnevad sisseastumismaksust ja liikmemaksust, kehtestatud EGÜ üldkogu otsusega 4.03.2011.
Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks.

Sisseastumismaks –  2.- € (ühekordne makse)
Liikmemaks 26.-€ aasta /ühekordne makse 26.- € või 2 x 15.- € aastas
Liikmemaks tudengitele – 6.- € aastas

Liikmemaksud tasuda:
Eesti Geodeetide Ühingu pangaarvele EE092200001120029931 Swedbank

Kollektiivliikmetele
06.02.2012 Eesti Geodeetide Ühingu juhatus poolt vastu võetud otsuse kollektiivliikmete vastuvõtutingimuste kohta.
1. Uuel liikmekandidaadil soovitus kahelt olemasolevalt kollektiivliikmelt või kolmelt EGÜ juhatuse liikmelt.
2. Ettevõttel peavad olema oma tegevusele vastavad litsentsid ja registreeringud.
3. Ettevõttes kasutatavate mõõteinstrumentide kohta peab kollektiivliikmel olema ostmise, liisimise või rentimise dokumendid.
4. Ettevõttel peab olema sõlmitud ametialane tsiviilvastutuskindlustus.
5. Kasutatav tarkvara peab olema litsentseeritud.
6. Ettevõtte maamõõdualasest personalist peab vähemalt pool omama maamõõdualast eriharidust või omama geomaatika valdkonna kutsetunnistust (Geodeet, Maakorraldaja, Maamõõtja või Maamõõdutehnik). Ettevõtte vastutavad spetsialistid peavad omama vähemalt GEODEET, tase6, või MAAKORRALDAJA, tase 6, kutset.
7. Kollektiivliige peab austama võrdse konkurentsi põhimõtteid, deklareerides ja täites maksekohustusi vastavalt EV seadustele.
8. Esitada Ühingu liikmeks astumisel eelmise majandusaasta aruande ning graafikatarkvara litsentside koopiad ja järelpärimisel EGÜ-le ankeet ettevõtte eelmise majandusaasta tulemustest. 

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee