Liikmeks astumine

Eesti Geodeetide Ühingu liikmeks saab astuda ühingu juhatusele esitatud  AVALDUSE alusel.
Ühingu liikmetel on põhikirjas fikseeritud õigused ja kohustused.
EGÜ liikmetele rakendatavad maksud koosnevad sisseastumismaksust ja liikmemaksust, kehtestatud EGÜ üldkogu otsusega 4.03.2011.
Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks.

Sisseastumismaks –  2.- €
Liikmemaks – ühekordne makse 26.- € või 2 x 15.- €
Liikmemaks tudengitele – 6.- € aastas

Liikmemaksud tasuda:
Eesti Geodeetide Ühingu pangaarvele EE092200001120029931 Swedbank

Kollektiivliikmetele
06.02.2012 Eesti Geodeetide Ühingu juhatus poolt vastu võetud otsuse kollektiivliikmete vastuvõtutingimuste kohta.
1. Uuel liikmekandidaadil soovitus kahelt olemasolevalt kollektiivliikmelt või kolmelt EGÜ juhatuse liikmelt.
2. Ettevõttel peavad olema oma tegevusele vastavad litsentsid ja registreeringud.
3. Ettevõttes kasutatavate mõõteinstrumentide kohta peab kollektiivliikmel olema ostmise, liisimise või rentimise dokumendid.
4. Ettevõttel peab olema sõlmitud ametialane tsiviilvastutuskindlustus.
5. Kasutatav tarkvara peab olema litsentseeritud.
6. Ettevõtte maamõõdualasest personalist peab vähemalt pool omama maamõõdualast eriharidust või omama geomaatika valdkonna kutsetunnistust (Geodeet, Maakorraldaja, Maamõõtja või Maamõõdutehnik). Ettevõtte vastutavad spetsialistid peavad omama vähemalt GEODEET, tase6, või MAAKORRALDAJA, tase 6, kutset.
7. Kollektiivliige peab austama võrdse konkurentsi põhimõtteid, deklareerides ja täites maksekohustusi vastavalt EV seadustele.
8. Esitada Ühingu liikmeks astumisel eelmise majandusaasta aruande ning graafikatarkvara litsentside koopiad ja järelpärimisel EGÜ-le ankeet ettevõtte eelmise majandusaasta tulemustest. 

Ajakirja tellimiseks või ostmiseks saada tellija andmed meilile: egu@egu.ee.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: egu@egu.ee.