Nr 47

SISUKORD

Nr. 47/2017

EGÜ tegemised 2016 ja 2017 aastal – Jaan Kallandi

Eesti Geodeetide Ühing rahvusvahelises pildis 2016 – 2017 – Mairolt Kakko

Muudatused ruumiandmete seaduses ja Eesti kõrgussüsteemis – Mari-Liis Tamme

Riigi geodeetilise võrgu I klassi kordusmõõtmised 2017 – Karin Kollo, Jaanus Metsar, Artu Ellmann

Koondülevaade Eesti Kõrgusvõrgu rekonstrueerimisest ja kõrgussüsteemi EH2000 kehtestamisest – Karin Kollo, Ants Torim, Aive Liibusk

Poolsada aastat hüdrostaatilisest nivelleerimisest Eestis – Ants Torim

Raskuskiirenduse mõõtmised gravimeetrilise võrgu I klassi punktidel 2017.a suvel – Tõnis Oja

Meregravimeetrilised mõõdistused Soome lahel projekti FAMOS raames – Sander Varbla, Artu Ellmann, Jaanus Metsar, Tõnis Oja

Maa-ameti uus aerolaserskanner Riegl VQ-1560i – Erkko Grünthal, Anti Gruno

Võrgu RTK võimalused Eestis – Harli Jürgenson

Pikamõõduliste kõrgtäpsete rajatiste geodeetilisest alusest – Vello Kala

Laohoone karkassi teostusmõõdistamise meetodite võrdlus – Priidu Pärna

Maapinna relatiivsete vertikaalliikumiste arvutamine Peipsi järve veetasemete põhjal – Kätlin Kruusla, Tarmo Kall

Maa-ameti tegemised geoinformaatika valdkonnas – Mariliis Aren, Sulev Õitspuu

Aadressiandmete haldus aastal 2017 – Mall Kivisalu

Maa korraline hindamine peab olema järjepidev – Andres Juss

Väärtusliku põllumajandusmaa määramise erinevate metoodikate võrdlus – Pille Toom, Siim Maasikamäe

Teemakaartide kasutusvõimalused kinnisvaraturu analüüsimisel – Kairit Kase, Siim Maasikamäe

Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna 2017. aastal lõpetanud – Aive Liibusk, Siim Maasikamäe

Evelin Jürgenson kaitses filosoofiadoktori kraadi

Eesti maakorraldusteadlased läbi aja II – Madis Kaing

Põhikaardistamise järjepidevusest Eestis – Heiki Potter

Valdek Raiend sõnas ja pildis. EGÜ välisliikme Valdek Raiendi (1922 – 2005) lugu – Heiki Potter

Vladimir Riivese elu ja töö – Ülo-Ilmar Veltmann, Tõnu Viik

Laplace ja geodeetilised põhivõrgud – Jüri Randjärv

Eestlased Euroopa geoteaduste liidu peaassambleel EGU2017 – Tõnis Oja, Aive Liibusk, Karin Kollo, Tarmo Kall

Ühe geodeesiatudengi kirev konverentsiaasta – Sander Varbla

VI Galti Geodeetide Foorum – Hugo Toll

InterGEO – Kes? Mis? Kus? Ja Miks? – Kristi Käär

Õpik “Hüdrograafia alused”

Juubilarid

EGÜ juhatuse koosseis

EGÜ kollektiivliikmed