Eesti Geodeetide Ühing tunnustab parimaid lõpetajaid

Tallinna Tehnikakõrgkool

Vassili Rõlin, Rakendusgeodeesia eriala
lõputöö “Maa-alused geodeetilised tööd”
TTK lõpuaktus veebis  (alates minutist 53.26)

Tallinna Tehnikaülikool

Taavi Limperk, Rakendusgeodeesia eriala
lõputöö ” Tallinna Kesklinna mattunud ürgoru piirides asuva kõrghoone vertikaalliikumise analüüs”

Eesti Maaülikool

Kärt Metsoja, Geodeesia
lõputöö ” Kohalike geodeetiliste võrkude hooldamisest ja kasutamisest Tartu linna näitel”

Märt Torop, Maakorraldus
lõputöö “Maakorralduse probleemid avalikes huvides maade omandamisel”

Sten Michelson, Kinnisvara planeerimine
lõputöö “Parima võimaliku kasutuse sisustatus hindamisaruannete koostamisel ja selle mõju turuväärtusele”

Kehtna Kutsehariduskeskus

Age Uisk, Maamõõtmine