Piirimärkide kuvamine topogeodeetilistel plaanidel

Seoses üleminekuga punktipõhisele katastrile tekib mõõdistustööde vormistamisel vastuolu MTM määrusega nr 34, Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded, täpsemalt §21(3)-ga, mistõttu teeb Eesti Geodeetide Ühing ettepaneku loobuda katastripiiride kuvamisest eri värvidega ning seekaudu eristada neid mõõdistusviisi alusel. Kuniks topo- geodeetilisi töid reguleeriv määrus saab uuendatud ja kinnitatud teeme ettepaneku loobuda katastripiiride värvide kontrollimisest erinevate topo-geodeetiliste tööde automaatkontrollis, ning jätta katastripiiride kuvatavaks värviks kihijärgne pruun värv.
6) pruun – nr 32, RGB-kood 204,101,0;

Käesolevaga teeme Maa-ametile ettepaneku piiripunktide eristamiseks mõõdistusviisi kaudu, ning väljastada lisaks digitaalsetele katastripiiridele (dxf, dgm, shp, geosjon, tab formaatides) piirimärkide info eristatuna värviga kasutades selleks määruses toodud tingmärki ja värvi vastavalt allpool toodud juhistele ja lisada vastavasisuline kiht ka wfs ning wms teenusele.

  (3) Piirimärgi kujutamise värvid ja RGB-koodid on:
  1) riiklikult kehtestatud geodeetilises süsteemis mõõdistatud piirimärk – punane toon, nr 240, RGB-kood 255,0,63;
  2) kohalikus või muus geodeetilises süsteemis mõõdistatud piirimärk – tumesinine toon, nr 164, RGB-kood 0,31,127;
  3) aerofotogeodeetilisel meetodil mõõdistatud piirpiirimärk – helesinine toon, nr 133, RGB-kood 82,165,165;
  4) plaani- või kaardimaterjali alusel vormistatud piirimärk – heleroheline toon, nr 73, RGB-kood 124,165,82

 Eesti Geodeetide Ühing