Kutse taotlemise juhend

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAOTLEMISEKS

 1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja kutse andmise kord  ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.
 2. Kutse taotlemisel määratle taotletav tase, pidades silmas kutse andmise korras toodud nõutavat haridust ja töökogemust.
 3. Avalduse täitmisel pea meeles, et taotleda saad vaid ühte konkreetset taset.
 4. Määratle ka taotletavad spetsialiseerumisvaldkonnad, pidades silmas kutsestandardis toodud valdkondade kirjeldusi.
 5. Veendu, et sinu haridus, kutseoskused ja töökogemus vastavad taotletavale kutsele, tasemele ja erialadele.
 6. Täiendõppe kirjapanekul nimeta koolitusi, mida pead oma töö tulemustele oluliseks, ka neid mis pole otseselt erialased.
 7. Töökogemuse kirjeldamisel ole põhjalik. Iga taotletava eriala osas peab olema näidata piisav töökogemus. Nimeta eelkõige viimasel viiel aasta tehtud töid ja ainult neid, kus oled ise vahetult osalenud.
 8. Täida avaldus ja lisad arvutil, et komisjon saaks kontrollida taotleja arvuti kasutamise oskust.
  Käsitsi täidetud dokumente vastu ei võeta.
 9. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee
 10. Maksa kutseomistamistasu 165.00 € või  146.00 € (EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hindadele  lisandub käibemaks.
 11. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:
  a. Korrektselt vormistatud avaldus
  b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
  c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
  d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
  e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
  f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
  g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
  h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutseomistamistasu üldjuhul ei tagastata.

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAASTÕENDAMISEKS

1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja kutse andmise kord  ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.

2. Kutse taastõendamisel peab taotlejale eelmevalt olema väljastatud kutsetunnistus mille kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

3. Taastõendamine tähendab olemasoleva kutse, koos sinna juurde kuuluvate spetsialiseerumise valdkondadega, pikendamist järgmiseks 5-ks aastaks.

4. Kutse taseme tõstmine või uue spetsialiseerumise valdkonna lisamine loetakse esmaseks taotluseks.

 1. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee
 2. Maksa kutse taastõendamise tasu 60.00 € või 46.00 €(EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hindadele lisandub käibemaks.
 3. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:
 4. Korrektselt vormistatud avaldus
  b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
  c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
  d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
  e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
  f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
  g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
  h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutse taastaotlemise tasu üldjuhul ei tagastata.