Kutse taotlemise juhend

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAOTLEMISEKS

 1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja  kutse andmise kord (uueneb 01.07.2024) ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.
 2. Kutse taotlemisel määratle taotletav tase, pidades silmas kutse andmise korras toodud nõutavat haridust ja töökogemust.
 3. Avalduse täitmisel pea meeles, et taotleda saad vaid ühte konkreetset taset.
 4. Määratle ka taotletavad spetsialiseerumisvaldkonnad, pidades silmas kutsestandardis toodud valdkondade kirjeldusi.
 5. Veendu, et sinu haridus, kutseoskused ja töökogemus vastavad taotletavale kutsele, tasemele ja erialadele.
 6. Täiendõppe kirjapanekul nimeta koolitusi, mida pead oma töö tulemustele oluliseks, ka neid mis pole otseselt erialased.
 7. Töökogemuse kirjeldamisel ole põhjalik. Iga taotletava eriala osas peab olema näidata piisav töökogemus. Nimeta eelkõige viimasel viiel aasta tehtud töid ja ainult neid, kus oled ise vahetult osalenud.
 8. Täida avaldus ja lisad arvutil, et komisjon saaks kontrollida taotleja arvuti kasutamise oskust.
  Käsitsi täidetud dokumente vastu ei võeta.
 9. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee
 10. Maksa kutseomistamistasu 297.68 € või  (186.24 €) (EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 11. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:
  a. Korrektselt vormistatud avaldus
  b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
  c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
  d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
  e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
  f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
  g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
  h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutseomistamistasu üldjuhul ei tagastata.

VAJALIKUD SAMMUD KUTSE TAASTÕENDAMISEKS

1. Loe hoolega läbi vajalik kutsestandard ja kutse andmise kord (uueneb 01.07.2024) ning kogu kutse andmisega seotud informatsioon sellel kodulehel.

2. Kutse taastõendamisel peab taotlejale eelmevalt olema väljastatud kutsetunnistus mille kehtivuse lõppemise tähtajast ei tohi olla möödunud rohkem kui 1 aasta.

3. Taastõendamine tähendab olemasoleva kutse, koos sinna juurde kuuluvate spetsialiseerumise valdkondadega, pikendamist järgmiseks 5-ks aastaks.

4. Kutse taseme tõstmine või uue spetsialiseerumise valdkonna lisamine loetakse esmaseks taotluseks.

5. Kinnita kõik taotluse lehed oma allkirjaga või allkirjasta fail digitaalselt ja saada meilile kutse@egu.ee

6. Maksa kutse taastõendamise tasu 122.00 € või (89.28 €) (EGÜ üksikliikmed, kel puudub liikmemaksu võlgnevus) Eesti Geodeetide Ühingu kontole  a/a EE092200001120029931 Swedbank. Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

7. Esita Eesti Geodeetide Ühingule kõik vajalikud dokumendid:

a. Korrektselt vormistatud avaldus
b. Haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
c. Nõuetekohaselt vormistatud CV
d. Nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
e. Läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
f. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
g. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
h. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Puudulike dokumentide puhul võib kutsekomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
Kutse taastaotlemise tasu üldjuhul ei tagastata.

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED


Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maamõõdutehnik, tase 4 esmakordse taotlemise eeltingimused:

Töömaailma taotlejatel:
a) erialane keskeri- või kutsekeskharidus või keskharidus, vähemalt 3-aastane erialane töökogemus ning vähemalt 25 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 3 aasta jooksul, millest vähemalt 13 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.
Kutseõppeasutuse lõpetamisel:
a) erialase kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine (sh õppepraktika osa).

Geodeet, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:

a) erialane kutsekeskharidus ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
b) muu lähedase valdkonna kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
c) erialane bakalaureuse kraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 45 EAP mahus geodeesia aineid) ja 3-aastane erialane töökogemus ning 25 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 3 aasta jooksul, millest vähemalt 13 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
d) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesia aineid) ja 1-aastane erialane töökogemus.

Geodeet, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) muu lähedase valdkonna kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 10-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
b) muu lähedase valdkonna kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 20 EAP mahus geodeesia aineid) JA erialane kutsekeskharidus ning 6-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
c) erialane bakalaureuse kraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 45 EAP mahus geodeesia aineid) ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.
või
d) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesia aineid) ja 3-aastane erialane töökogemus ja 25 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 3 aasta jooksul, millest vähemalt 13 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeesiainsener, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesia aineid) ja diplomijärgne vähemalt 7-aastane erialane töökogemus ja 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeesiainsener, tase 8 esmakordse taotlemise eeltingimused on:

a) erialane doktorikraad ja magistrikraadi omistamisejärgne 5-aastane erialane töökogemus ja 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.
või
b) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesia aineid) ja;
vähemalt 10-aastane erialane töökogemus Geodeet, tase 7 või Geodeesiainsener, tase 7 kutse kehtivusaja jooksul, ning mille vältel on juhitud ja/või teostatud kutse tasemele 7 vastavaid geodeetilisi töid, kus on olnud vaja välja töötada ja hinnata uusi metoodikaid ning tehnoloogiaid, teostada andmetöötlust ja analüüsi või sünteesida uusi ja keerukaid kutsealaseid ideid ja;
viimase 5 aasta jooksul on läbitud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Maakorraldaja, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialane kutsekeskharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 20 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
b) muu lähedase valdkonna kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
c) erialane bakalaureuse kraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 45 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 3-aastane erialane töökogemus ning 25 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 3 aasta jooksul, millest vähemalt 13 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
d) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 1-aastane erialane töökogemus.

Maakorraldaja, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) muu lähedase valdkonna kõrgharidus (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 8-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
b) erialane bakalaureusekraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 45 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 5-aastane erialane töökogemus ning 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus
või
c) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus maakorralduse aineid) ja 3-aastane erialane töökogemus ning 25 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 3 aasta jooksul, millest vähemalt 13 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Maakorraldaja, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialane magistrikraad (tingimusel, et õpe sisaldas vähemalt 60 EAP mahus maakorralduse aineid) ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus ja 50 TP ulatuses täiendõppe läbimine viimase 5 aasta jooksul, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.


Kutse taastõendamise eeltingimused

Taastõendamiseks loetakse olemasoleva kutse pikendamist selle kehtivusaja lõppemise tõttu, samal kutsetasemel ja samade valitavate kompetentsidega

Maamõõdutehnik, tase 4
a) Kehtiv Maamõõdutehnik, tase 4 kutse või Maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Maamõõdutehnik, tase 4 kutse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeet, tase 5
a) Kehtiv Geodeet, tase 5 kutse või Geodeet, tase 5 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Geodeet, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeet, tase 6
a) Kehtiv Geodeet, tase 6 kutse või Geodeet, tase 6 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Geodeet, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeesiainsener, tase 7
a) Kehtiv Geodeet, tase 7 kutse või Geodeesiainsener, tase 7 kutse või Geodeet, tase 7 või Geodeesiainsener, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Geodeet, tase 7 või Geodeesiainsener, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Geodeesiainsener, tase 8

a) Kehtiv Geodeesiainsener, tase 8 kutse või Geodeesiainsener, tase 8 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4 aastat talle eelnevalt antud Geodeesiainsener, tase 8 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Maakorraldaja, tase 5
a) Kehtiv Maamõõtja, tase 5 või Maakorraldaja, tase 5 kutse või Maamõõtja, tase 5 või Maakorraldaja, tase 5 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3 aastat talle eelnevalt antud Maamõõtja, tase 5 või Maakorraldaja, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Maakorraldaja, tase 6
a) Kehtiv Maakorraldaja, tase 6 kutse või Maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3 aastat talle eelnevalt antud Maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.

Maakorraldaja, tase 7
a) Kehtiv Maakorraldaja, tase 7 kutse või Maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3 aastat talle eelnevalt antud Maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja tal on selle perioodi kohta esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjeldused tehtud töödest “Tööalase tegevuse kirjelduse” vormi(de)l ning vajadusel ka vastavad tõendusmaterjalid
ja
c) ta on viimase 5 aasta jooksul läbinud 50 TP ulatuses täiendõpet, millest vähemalt 25 TP on erialane ja ülejäänu muu kutsealane täiendkoolitus.