Maakorraldaja, tase 5

AVALDUS

CV vorm

vorm tehtud tööd  MAAKORRALDUSLIKUD TÖÖD

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
c) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
d) maakorralduse või kinnisvara planeerimise või geodeesia alase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maamõõtja, tase 5 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maamõõtja, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 täiendkoolitust ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.