Geodeet, tase 5

AVALDUS
CV vorm
vorm tehtud tööd EHITUSGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd EHITUSGEODEETILISED UURINGUD
vorm tehtud tööd EHITISTE INSENERGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd GEODEETILINE ARVUTIJOONESTAMINE

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Geodeet, tase 5  taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldab vähemalt 45 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Geodeet, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet III või Geodeet, tase 5 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet III või Geodeet, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 8 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.