Maamõõdutehnik, tase 4

AVALDUS

CV vorm

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maamõõdutehnik, tase 4 esmakordse taotlemise eeltingimused:
Töömaailma taotlejatel:
a) erialane keskeri- või kutsekeskharidus
või
b) keskharidus, vähemalt 3-aastane erialane töökogemus ning vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses erialaste täiendkoolituste läbimine viimase 3 aasta jooksul.

Kutseõppeasutuse lõpetamisel:
c) erialase kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine (sh õppepraktika osa)

Kutse taastõendamise eeltingimused

Maamõõdutehnik, tase 4
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet II või Maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet II või Maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud erialaseid täiendkoolitusi viimase 5 aasta jooksul vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.