Geodeet, tase 6

AVALDUS
CV vorm
vorm tehtud tööd EHITUSGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd EHITUSGEODEETILISED UURINGUD
vorm tehtud tööd EHITISTE INSENERGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd KÕRGEMA GEODEESIA TÖÖD
vorm tehtud tööd GEODEETILINE ARVUTIJOONESTAMINE
vorm tehtud tööd PROJEKTI GEODEETILISE OSA EKSPERTIIS

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Geodeet, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 10-aastane erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min. 32 akad. tundi) läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP mahus geodeesia aineid) ja 10-aastane erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min. 32 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldas vähemalt 45 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 6-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid), ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja 4-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1 erialase täiendkoolituse (kokku min. 16 akad. tundi) läbimine.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Geodeet, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet IV või geodeet, tase 6 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet IV või geodeet, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.