Maakorraldaja, tase 6

AVALDUS

CV vorm

vorm tehtud tööd: MAAKORRALDUSLIKUD TÖÖD

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 8-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul või
c) maakorralduse või kinnisvara planeerimise 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse ja 3-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Maakorraldaja, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Maakorraldaja IV või maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud Maakorraldaja IV või maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduvat täiendkoolitust viimase 5 aasta jooksul ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.