Balti Foorum

AGENDA

Friday 3.06.2022
9:30 Gathering, regards, introduces, coffee

Session 1: Surveyors in Rail Baltica Project
10:00 Opening
10:15  Rail Baltica project, challenges, risks and strategy on Geodetic/Surveying topics (LIT) – online, Georgios Papastamos
10:45  Geodetic works on ongoing Rail Baltic sites (EST) Mart Rae
11:10  Experience of aerophoto, laser scanning and topographical works  (LAT) Ivars Žagars, Māris Ruģelis
11:35  Land consolidation in Rail Baltica project (EST) Reelika Piik
12:00  Estonian-Latvian cooperation: project “GeoRefAct” (EST) Karin Kollo
12:25  Land expropriation works in Latvia (LAT) Rinalds Smilga
12:50  Conclusions of Rail Baltica Session

13:00 Lunch

Session 2: Surveyors life during few years of pandemic
14:00  Geodesy works for Rail Baltica geological research – stakeout and surveying 2019 – 2022(LAT) Rūdolfs
Mellēns, Jānis Klīve
14:25   Activities of LMB during period of COVID (LAT) Jānis Kokins, Jānis Klīve
14:50   Life of EGÜ and Estonian Surveyors during period of COVID (EST) Mairolt Kakko
15:15    Life of Lithuanian Surveyors during period of COVID (LIT) – online Albinas Tamošiūnas
15:40  The new LMB webpage – portal for surveyors (LAT) Aldis Pizāns

16:30 Coffee break

17:00
Session 3: Discussion panel, possible additional national presentations, closing (end of session: flexible)

18:30 Dinner at the Hotel

Break, free Town visits
23:30 Short walk to open air soul-jazz concert (Rita Ray), meeting at Hotel lobby. Concert end appr. 2:30

Agenda BF 2022

 

 

 

Ajakiri GEODEET lugejatele-autoritele.

GEODEET nr 52 ilmus 2024 aasta jaanuaris.

Ootame igal ajal  artikleid aadressile geodeet@egu.ee

Palume võimalusel teha pildid nii hea kvaliteediga kui võimalik, seda nii pikslite kui valguse osas. Vajadusel võib saata pildid eraldi.

Reklaamide osas kontakteeruda palun egu@egu.ee. 
Reklaamid on tasulised.

Teretulnud on artiklid järgnevates rubriikides:

 • Geodeesia.
  Antud valdkonna alla klassifitseeruksid nii teoreetilised kui ka praktilised ülevaated gravimeetriast, GPS-mõõdistamisest, kõrgemast geodeesiast, uute maamõõduseadmete tutvustused ning võrdlused jne.
 • Ehitusgeodeesia.
  Probleemid, millega praktikud igapäevaselt kokku puutuvad, huvitavamad ja õpetlikumad näited, mida oma kolleegidega jagada.
 • Aerofotogeodeesia.
  Aero- ja satelliitfotode kasutamine, fotode töötlemine ning saadud tulemuste täpsuse hindamine, maapinna aerolaserskanneerimine, ortofotode kasutusvaldkonnad.
 • Kartograafia.
  Kaartide valmistamine, kartograafilised projektsioonid, ülevaated kaartide kasutamisest jms.
 • GIS
  Geoinfosüsteemide üha laienevad kasutusvõimalused tänapäeva Eestis ja maailmas.
 • Maakorraldus.
  Ülevaated maareformi sisust ja probleemidest nii vabariigi kui maakondade tasemel, põletavamad maakorralduseküsimused jne.
 • Kinnisvara.
  Kinnisvara planeerimine, arendamine, hindamine ning kõige sellega seonduvad probleemid. Värvikad näited elust enesest.

Kõikide eellpoolmainitud valdkondade kohta on oodatud ka ajaloolised ülevaated – kuidas ja mida tehti aastakümnete,- sadade eest. Samuti Eesti geodeesiat, kartograafiat ja maakorraldust mõjutanud ning oma jälje sinna jätnud inimeste tööde ning tegemiste meenutamine.
Paljud meie hulgast käivad konverentsidel ning seminaridel nii Eestis kui väljaspool Eestit ja nendelt ootame konverentsiülevaateid koos pildimaterjalidega.
Kevadel said diplomi kätte kõrgkoolide lõpetajad. Nende lõputööde hulgast võib leida huvitavaid uurimusi, mida oma vanemate kolleegidega jagada.
Kindlasti on teemasid, mida siin pole mainitud, kuid mis samuti sobiksid meie ajakirja, andke meile teada geodeet@egu.ee

Oodatud on artiklid nii teoreetikutelt kui praktikutelt kõrgkoolidest, omavalitsustest, riigiettevõtetest, erasektorist. Artiklite illustreerimiseks kasutage jooniseid, skeeme, fotosid, tabeleid.
Artiklite pikkusele piiranguid ei ole, minimaalseks peaks olema 4500 tähemärki.
Artiklid ning artikli kirjutamisega seonduvad küsimused palume saata aadressile geodeet@egu.ee, Aive Liibusk

Toimetus:

Aive Liibusk, Helju Jürma.
Toimetus ootab autoritelt kaastööd. Kui oma tegevusalal on Sul toimumas midagi, millest EGÜ liikmed ja ajakirja lugejad võiksid huvi tunda, saada artikkel .doc formaadis aadressile: geodeet@egu.ee