Üldkoosolek

Kutse ühingu liikmetele.

Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek toimub 8. märtsil 2019 kell 18.15
Pärnus, STRAND konverentsikeskuses.

Päevakord:
1. 2018 aasta kokkuvõte
2. Raamatupidamise majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kohapeal algatatud küsimused.

Lugupidamisega,
EGÜ juhatus