Üldkoosolek

Kutse ühingu liikmetele.

Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek toimub 3. märtsil 2023 kell 18.30, Tartus

Päevakord:
1. 2022 aasta kokkuvõte
2. Raamatupidamise majandusaasta aruande kinnitamine
3. Jooksvalt algatatud küsimused.

Lugupidamisega,
EGÜ juhatus