Üldkoosolek

Kutse ühingu liikmetele.

Eesti Geodeetide Ühingu üldkoosolek toimus 3. märtsil 2023 kell 18.30, Tartus, Eesti Rahva Muuseumis

Päevakord:
1. 2022 aasta kokkuvõte. / Mairolt Kakko, EGÜ juhatuse esimees
2. Raamatupidamise majandusaasta aruande kinnitamine / ühingu liikmed
3. CLGE pöördumine toetada Türgi geodeete
4. Geodeesia tulevik. / Haiti Jürmann, Kirjanurk OÜ
5. Jooksvalt algatatud küsimused.

Lugupidamisega,
EGÜ juhatus

 

Üldkoosolek kantakse üle ka veebis. Osalemislink saadetakse vahetult enne üldkoosolekut ühingu liikme isiklikule meiliaadressile.