Nr 48

SISUKORD

Nr. 48/2018

EGÜ tegemised 2018 aastal – Kristi Käär

Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D-mudelite loomisel – Kärt Metsoja, Natalja Liba

Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine teekatendite mõõdistamisel – Martti Putnik

Stažeerimine Soome Maamõõduametis 03.09.-02.11.2018 – Jaanus Metsar

Geodeetilised mõõtmised Struve Meridiaanikaare Simuna-Võivere baasjoonel ja Tartu Tähetornis – Karin Kollo, Jüri Randjärv, Johanna Koobak

Struve geodeetilise kaare pärandit väärtustades – Liivika Harjo

RTN võrk HadNet – Harli Jürgenson

Eesti põhikaardistamise ajaloost – Heiki Potter

Maamõõtjana läbi nelja riigikorra – Johann-Eduard Ploomipuu – Irja-Gea Kukk

Norra suurmees Christopher Hansteen – Tõnu Viik

Carl Zeiss 1816 – 1888 – Jüri Randjärv

Ehitusgeodeesia õpetamisest Tallinna Tehnikaülikoolis – Tiit Metsvahi, Artu Ellmann

Uudiseid EMÜ geomaatika õppetoolist – Tarmo Kall

Kolm uut geodeesiadoktorit Tallinna Ülikoolist – Artu Ellmann

EUREF2018 sümpoosion Amsterdamis – Karin Kollo, Artu Ellmann

Geodeesiakonverentsid Põhjamaades 2018 aastal – Sander Varbla, Artu Ellmann

Põhjamaade geodeesiakomisjoni peaassamblee 2018 Helsingis – Karin Kollo, Artu Ellmann, Tõnis Oja, Jaanus Metsar

LANDNETi maakorraldusalane tööseminar Eestis – Evelin Jürgenson

Juubilarid

EGÜ juhatuse koosseis

EGÜ kollektiivliikmed