Avatud seminar

TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma avatud seminar  “Modern methods for regional and marine geoid modelling ” toimub teisipäeval, 05. septembril 2023 TalTechis algusega kell 11.00. Ettekannete teemad ja ajakava on esitatud ingliskeelsena allpool.

Avatud seminarile (ja lõunapausile) järgneb Sander Varbla doktoritöö „ Meregeoidi mudelite iteratiivne täpsustamine ja täpsuse valideerimine“ kaitsmine algusega kell 14.00. Doktoritöö juhendaja on prof. Artu Ellmann. Oponendid on prof. Riccardo Barzaghi (Politecnico di Milano) ja prof. Cornelis Slobbe (Delfti Tehnikaülikool ). Kaitsmiskomisjoni esimees on prof. Jarek Kurnitski (Tallinna Tehnikaülikool). Doktoritöö terviktekstiga saab tutvuda lingil

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4087a2ae-321e-4a1b-b11f-dd8fd5ab1b99

Seminar ja doktoritöö kaitsmine toimub inglise keeles.

============

TalTech’s intense day on „Modern methods for regional and marine geoid modelling“ organised by the Road Engineering and Geodesy research group in Sept. 05, 2023

Morning session _

Room U03-214 (Ehitajate tee 5, Tallinn)

11:00 Opening, Artu Ellmann

11:05 – 11:40 Modern methods for regional geoid modelling and the IHRS/IHRF concept

Professor Dr. Riccardo Barzaghi

Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Italy

11:40–12.15 Development of seamless offshore vertical datum using hydrodynamic models

Ass. Prof. Cornelis Slobbe

Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, The Netherlands

12:15- 12.50 Development and implementation of the Baltic Sea Chart Datum BSCD2000 in the Baltic Sea countries

Docent Dr. Jonas Agren

University of Gävle, also Lantmäteriet –  The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Gävle, Sweden;

12:50  Wrap-up and closing the session,  Artu Ellmann

The Teams link for the morning session   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I2ZWExNmMtOWUyZC00ODdhLWEyYTYtMzA5NzdjOTllOWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223efd4d88-9b88-4fc9-b6c0-c7ca50f1db57%22%2c%22Oid%22%3a%22ea2d366d-822f-4a92-b681-4da6cd9f207b%22%7d

13:00-14:00 Lunchbreak

Afternoon session

Room NRG-226 (Ehitajate tee 5, Tallinn)

14:00-17:00 Defence of Sander Varbla’s doctoral thesis Iterative Refinement and Accuracy Validation of Marine Geoid Models. For the electronical version  https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4087a2ae-321e-4a1b-b11f-dd8fd5ab1b99

The supervisor of the thesis is prof. Artu Ellmann. The opponents are Prof. Riccardo Barzaghi (Politecnico di Milano) and prof. Cornelis Slobbe (Delft University). Head of the defence committee is prof. Jarek Kurnitski (Tallinn University of Technology, head of the department of Civil Engineering and Architecture, member of the Estonian Academy of Sciences).