EGÜ taastamine 30

Tervitan kõiki EGÜ tegevliikmeid, kollektiivliikmeid ja toetajaid EGÜ
taastamise 30. aastapäeva puhul!
Teatavasti tulid täna, 30 aastat tagasi, so 16.nov 1989.a Tallinna Mustamäe
tee 51 saali üle 40 geodeesia ja maakorralduse alal tegelejat, et taastada
EGÜ tegevus, mis oli katkestatud 1940. aastal.
Palju õnne ja edu meile geodeesia ja maakorralduse edendamisel!

Parimat soovides
Jüri Randjärv, EGÜ auliige