Eesti Maaülikool, Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus magistritööde kaitsmine


Esmaspäev, 10. juuni algusega kell 09.50, ruum 2A13 Kreutzwaldi 5

10.00-10.30* Eva Meesak
Maakasutuse muutustega seotud mõistete käsitlus Eestis. Juhendajad Kätlin Põdra, Evelin Jürgenson, retsensent Merli Virk


10.30-11.00* Birgit Trik
Kinnisvara- ja maakorralduse põhipädevuste kaardistamine. Juhendaja Evelin Jürgenson, retsensent Anna Grete Kompus


11.00-11.30* Kristel Kütt
Lihtsate Maakorraldustoimingute õiguslike küsimuste analüüs Eesti kohtuotsuste näitel perioodil 2012-2023. Juhendaja Evelin Jürgenson, retsensent Mariliis Toom

*Kellaaeg on orienteeruv, iga kaitsmine võib minna kuni 15 minutit pikemalt.

Teisipäev, 11. juuni algusega kell 10.50, ruum 2A9 Kreutzwaldi 5, Tartu

11.00-11.40 Sergei Jepifanov
Geodeetilise võrgu muutuste jälgimine perioodil 2022-2024. Juhendaja Tarmo Kall, retsensent Timur Sagitov

11.40-12.20 Karl-Clemet Krier
Kõrguslik täpsus mõõtmisel Trimble R780 GNSS seadmega Trimble VRS Now võrgus. Juhendaja Harli Jürgenson, retsensent Aive Liibusk

12.20-13.00 Boris Kudimov Kohalike geodeetiliste ja kõrgusvõrkude kasutamine Narva linna mõõdistustööde näitel aastail 2021-2023. Juhendajad Kärt Metsoja, Tarmo Kall, retsensent Kalle Kümnik