Eesti Maaülikool, Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus bakalaureusetööde kaitsmine

esmaspäev, 3. juuni, Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13

10.00-10.30 Irmeli Ossul

Aastatel 2012-2022 kehtestatud detailplaneeringute elluviimine Tartu linna lähiümbruses. Juhendaja Kätlin Põdra, retsensent Eddy Heil

10.30-11.00 Maria Lušpajeva

Maa ostueesõigusega omandamise võimalused Rail Baltic projekti näitel. Juhendaja Siim Maasikamäe, retsensent Märt Torop

11.00-11.30 Sven Rico Sõlg

Linnavälistel aladel asuvatele eluhoonetega katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Juhendajad Kätlin Põdra, Evelin Jürgenson, retsensent Raili Ilves

11.30-12.00 Triin Mägi

Rõuge valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile. Juhendaja Siim Maasikamäe, retsensent Pille Toom

13.00-13.30 Joonas Roots

Haritava maa, metsamaa ja loodusliku rohumaa potentsiaalne muutumine ehitusmaaks vastavalt Tartu valla kehtestatud üldplaneeringule. Juhendajad Grete Laanmets, Siim Maasikamäe, retsensent Tatjana Obuhova

13.30-14.00 Viktoria Bogatova

Maakasutuse küsimuste käsitlemine kliimateadlikkuse aspektist koolieelsetes lasteasutustes ja koolides. Juhendaja Evelin Jürgenson, retsensent Karin Nurme

14.00-14.30 Egert Tiidor

Investeerimisvõimalused Tartumaa elamispindade turul (korteriomandi põhine lähenemine). Juhendaja Kaarel Sahk, retsensent Kersti Luik

14.30-15.00 Alvar Halling

Ülevaade kinnisvarasse investeerimise võimalustest ja kinnisvara ümberpööramise protsessist. Juhendaja Kaarel Sahk, retsensent Madis Kaing