Lõpetajad

Eesti Geodeetide Ühing tunnustas ja premeeris lõpetajaid.

Tallinna Tehnikakõrgkool.
EGÜ preemia (400 eur) saaja Annika Kangur cum laude. Lõputöö  „Asulasisese maa-ala topo-geodeetiline uuring“

TalTech
EGÜ preemia (500 eur) saaja Aleksei Kupavõh. Töö pealkiri: „SWOT-satelliitaltimeetria meretaseme andmete võimekus ranniku- ja avamerealade uuringutel“

Eesti Maaülikool
Geodeesia bakalaureus:
Anet Keskküla ja Gerli Kangur ühine lõputöö teemal „Riigi geodeetilise põhivõrgu 2020.a GNSS kampaania andmetöötlus“ (250 eur + 250 eur). Anet Keskküla cum laude

Laura Vassiljev „Mehitamata õhusõiduki kasutamine elektriõhuliinide mõõdistamiseks“ (400 eur). Laura Vassiljev cum laude

Maakorralduse bakalaureus:
Triin Mägi “Rõuge valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile” (400 eur)

Maakorralduse magister:
Birgit Trik “Kinnisvara- ja maakorralduse põhipädevuste kaardistamine” (500 eur)

Geodeesia magister stipendiumi sel aastal välja ei antud.