Ehitusgeodeesia jätkukoolitus 7.04.2022

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool; auditoorium U05-103

Ajakava:

07.04.2022


09:30 – 11:00

Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis
Lektor: prof. raido Puust


11:00 – 11:10

Kohvipaus


11:10 – 13:00

Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel
Lektor: Dr. Kalev Julge


13:00 – 14:00

Lõuna


14:00 – 16:15

Võrgu RTK meetodi kasutusvõimalused ja probleemid
Lektor: Dr. Harli Jürgenson

 

Registreeru siin: Ehitusgeodeesia jätkukoolitus https://taltech.ee/kursus/31404