31.03.2020 kavandatud maakorraldajate korduseksam.

31.03.2020 kavandatud maakorraldajate korduseksam on teadmata ajaks edasi lükatud. Uue korduseksami aja selgumisel ilmub sellekohane info EGÜ kodulehel.“

 

Jooksev ajakava/info taotlejale