Doktoritöö kaitsmine

Hea meel on teada anda, et maakorralduse valdkonnas on kaitsmisele tulemas 9. märtsil Eesti Maaülikooli doktorandi Marii Rasva väitekiri “Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused. Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use.

Kell 12 algav avalik kaitsmine toimub Fr. R. Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1. Doktoritöö juhendajad on dotsent Evelin Jürgenson ja kaasprofessor Aive Liibusk, oponendid on Anka Lisec (Faculty of Civil and Geodetic Engineering University of Ljubljana, Sloveenia) ja Krystyna Kurowska (Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poola). Doktoritööga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.

Olete oodatud kuulama!