Geodeesiainsener, tase 7

AVALDUS
CV vorm
vorm tehtud tööd: EHITUSGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd: EHITUSGEODEETILISED UURINGUD
vorm tehtud tööd: EHITISTE INSENERGEODEETILISED TÖÖD
vorm tehtud tööd: KÕRGEMA GEODEESIA TÖÖD
vorm tehtud tööd: PROJEKTI GEODEETILISE OSA EKSPERTIIS
vorm tehtud tööd: GEODEETILISTE TÖÖDE EKSPERTIIS

Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused

Geodeesiainsener, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) 5a õppe baasil omandatud erialane kõrgharidus (vähemalt 60 EAP mahus geodeesiaaineid) ja
b) minimaalselt 3 täiendkoolituse (üldmahus min. 32 akad. tundi) läbimine viimase 5 aasta jooksul, kusjuures vähemalt üks läbitud koolitustest on erialane koolitus ja
c) taotlejal on vähemalt 7-aastane erialane diplomijärgne töökogemus.

Kutse taastõendamise eeltingimused

Geodeesiainsener, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet V või Geodeet, tase 7 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet V või Geodeet, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad. tunni mahus ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.