Nr 1

SISUKORD

Nr 1/1991

Saateks

Geodeesia ja kartograafia olukorrast Eestis – L. Tamme

Ehitusuuringutest – O. Kaselaid

Eesti Geodeetide Ühing 1926…1940 – H. Potter

Maaparanduspoliitikast – A. Juske

Peeter Päts – 110

Mälestuskilde Eesti Geodeetide Ühingu esimehest Peeter Pätsist – P. Tamm

August Lepik – 100

Eesti maamõetjate ühisuse asutamisest 1909 aastal – A. Juske

Tallinna Polütehnikum – 100

Sisevete Uurimise Büroo – 70

FIG Kongress

Eesti, Leedu ja Läti geodeesia komisjon

EGÜ teated ja kroonika

Geoestonia

Eesti Geodeetide Ühingu põhikiri

Eesti Geodeetide Ühingu kodukord

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegevuslitsentsi väljaandmise eeskirjad