Ehitusgeodeesia veebikoolitused TTÜ-s

05.04.2021 (esmaspäev) ja 06.04.2021 (teisipäev) toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidavad ehitusgeodeesia VEEBIKOOLITUSED:


AJAKAVA: 05.04.2021

09:15 – 10:45 Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud
Lektor: Vaiko Veeleid

10:45 – 11:00 Paus

11:00 – 12:30 Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine geodeetiliste tööde tegemisel
Lektor: Mairolt Kakko

12:30 – 13:30 Lõunapaus

12:30 – 15:00 Hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel) ja kogemused
Lektor: Vaiko Veeleid

15:00 – 16:30 Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lektor: Mart Rae

16:30 – 16:45 Küsimused ja arutelu

AJAKAVA: 06.04.2021

09:30 – 11:00 Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis
Lektor: Prof. Raido Puust

11:00 – 11:10 Paus

11:10 – 13:00 Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel
Lektor: PhD Kalev Julge

13:00 – 14:00 Lõunapaus

14:00 – 16:15 Tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel
Lektor: Dr.Harli Jürgenson

16:15 – 16:30 Küsimused ja arutelu

 

Koolituste sihtgrupp on topograafiliste ning ehitusgeodeetiliste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid. Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.
 

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (7…8 akadeemilist tundi),

läbimine annab täienduskoolituse punkte (TP).

 

Koolituspäeva maksumus: vastavalt 110 ja 120 EUR (millele lisandub käibemaks).

 

Registreerimine linkidel

  5. aprill Ehitusgeodeesia täiendkoolitus

  6. aprill  Ehitusgeodeesia jätkukoolitus

Koolitajad

Dr. Kalev Julge – TTÜ teedeehitus ja geodeesia uurimisrühma teadur ning ühtlasi ka lektor. Tegeleb kaugseire tehnoloogiatega (aero, mobiilne ja terrestrilised platvormid) rajatiste ja pinnavormide mõõdistamise ning modelleerimise uurimisega ning tulemuste tutvustamisega tavakasutajatele.

Dr. Harli Jürgenson – Eesti Maaülikooli geodeesiadotsent, õpetanud elektron-tahhümeetria õppekursust ligi kakskümmend aastat, koostanud vastavaid õppematerjale.

Ins. Mairolt Kakko – Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ tootmisjuht, MKM määrust  “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ettevalmistanud töögrupi juht, Geomaatika kutsekomisjoni esimees, Eesti geodeetide Ühingu esimees

Professor Raido Puust  –BIM professor, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusinformatsiooni modelleerimise õppejõud, paljude sellealaste teadustööde autor

Ins. Mart Rae – Rea Geodeesia OÜ, mitmete teede- ja omanikujärelevalve alaste koolituste lektor. Osalenud Võrgurajatiste Infosüsteemi (VRIS),ning MKM määruse „Ehitusgeodeetiliste uurimustööde tegemise kord“ väljatöötamise töögrupis. Korraldanud geodeetilisi töid mitmete suurprojektide raames, nii teede, sadamate, maa-aluste kommunikatsioonide kui hoonete ehituses.

Ins. Vaiko Veeleid – Hades Geodeesia OÜ, geodeetiliste tööde projektijuht ja arendusjuht,  GNSS droonide ja  3D skanneri koolitaja.