Geodeesia magistritöö kaitsmine.

Geodeesia magistritöö kaitsmine Tallinna Tehnikaülikoolis toimub 22.01.2020 algusega kell 11.00 (orienteeruv lõpp kl. 12.00), Ehitjate tee 5, auditooriumis III-302

Emil Haljend

SILDKRAANATEE LASERSKANNERIGA MÕÕDISTAMISE TÄPSUSE APROBEERIMINE

Juhendajad: MSc Vello Kala ja MSc Sander Varbla

Retsensent: MSc Sander Saarik (REIB)

Kõik huvilised on osalema oodatud!