Geodeesiaalane täiendkoolitus EMÜ geomaatika õppetoolis

Aeg: reede, 29. märts

Koht: Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13

Koolituste sihtgrupp on geodeetiliste uurimustöödega ja katastrimõõtmisega praktiliselt kokku puutuvad spetsialistid, kes vajavad geodeedi või maakorraldaja kutset. Põhiliselt  on vaatluse all Maakorraldaja, tase 5, kutsega seonduv. Teemad on seotud nõuetega, mida reguleerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kinnitatud määrus “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” ja geodeetilised nõuded katastrimõõtmises („Katastriüksuse moodustamise kord“ (2018-2019). Koolituste õppekava vastab Geodeet ja Maakorraldaja kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele (ei pruugi katta kõiki tasemeid).

Täpsem info SIIN