Kutseeksam

Geodeesivaldkonna kirjalik test kutsetaotlejatele toimub reedel 13.12.2019 algusega kell 10.00 Maa-ametis, Mustamäe tee 51, III korruse saalis. Testil tuleb vastata 20 küsimust üldosas ja igast taotletud valdkonnast.

EGÜ Kutsekomisjon
kutse@egu.ee