Suveseminari KAVA

Suveseminar 2019 toimub 13. septembril  Jänedal, Lääne-Virumaal.

Selleaastane Suveseminar toimub Jäneda mõisa suures saalis ja on ühepäevane üritus mille lõpetame hommikuorienteerumisega.

KAVA:

10.00 – 11.00 Registreerumine, tervituskohv
11.00 – 11.10  Tervitussõnad ja sissejuhatus koolituspäeva / Kristi Käär
11.10 – 11.25   Tervitussõnad ja uudised Maa-ametist
11.25 – 11.55   Geodeetilised tööd teede-ehituse objektil / Tomek Süld
11.55 – 12.25   Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks – lõpparuanne / Olav Harjo
12.25 – 12.55   Siseruumide ja allmaakaeveõõnte ruumikuju määramine mobiilse laserskanneerimisega / Kaia Malberg

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.15  Maade korraline hindamine tänapäevaste meetoditega / Vahur Tammbaum
14.15 – 14.35  Reformimata maade masskanded
14.35 – 14.50  ESTHub – platvorm satelliidiandmete masstöötluseks / Ants Vain
14.50 – 15.30  Droonilennutamise olevik ja tulevik / Olga Petrjaševa
15.30 – 16.00  Drooniga piiripunktide jahil  / Vaiko Veeleid

16.00 – 16.30 Kohvipaus

16.30 – 17.00 Mehitamata õhusõidukiga pildistatud aerofotodest valmistatud ortofotomosaiikide ja 3D-punktipilvede täpsust mõjutavad faktorid / Karmo Siim
17.00 – 17.15  EST-GEOID 2017 täpsus Tartu linna piires / Daiva Soodla, Harli Jürgenson
17.15 – 17.45  Hiina vabad radikaalid / Harli Jürgenson
18.00 – 18.30  koolituspäeva lõpetamine

Korraldaja jätab endale õiguse kava muuta.
Suveseminaril osalenutele antakse tunnistus.

20.00 Suveseminari Simman Musta Täku Tallis

14. september Orienteerumishommik.

 

Kohtumiseni Jänedal.