Tallinna Tehnikaülikooli poolt aprillis 2019 läbiviidavad  ehitusgeodeesia täienduskoolitused

Kokku kaks koolituspäeva: 04.04.2019 (neljapäev), 05.04.2019 (reede).

Koolituste sihtgrupp on topograafiliste ning ehitusgeodeetiliste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid. Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele. 

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (7…8 akadeemilist tundi),

läbimine annab ~7…8 täienduskoolituse punkti (TP). 

Koolituspäeva maksumus: vastavalt 150 ja 132 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipause ning lõunat). Kui samast ettevõttest on 3 või enam osalejat, siis saavad kõik hinnasoodustust 10%.

 

Registreerimine linkidel

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/?id=26999&koolitus=17398

https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/taiendkoolitus-15/?id=26999&koolitus=17417

Koolitajad

Dr. Kalev Julge – TTÜ teedeehitus ja geodeesia uurimisrühma teadur ning ühtlasi ka lektor. Tegeleb kaugseire tehnoloogiatega (aero, mobiilne ja terrestrilised platvormid) rajatiste ja pinnavormide mõõdistamise ning modelleerimise uurimisega ning tulemuste tutvustamisega tavakasutajatele. 

Dr. Harli Jürgenson – Eesti Maaülikooli geodeesiadotsent, õpetanud elektron-tahhümeetria õppekursust ligi kakskümmend aastat, koostanud vastavaid õppematerjale. 

Teadusmagister Vello Kala – TTÜ koosseisuline õppejõud, paljude õpikute (sh. „Vesiehitised. Ehitusuuringute alused“, „Ehitusgeodeesia“, „Geodeetiliste mõõtmiste andmetöötluse teooria“, „Kõrgem Geodeesia“ ja „Hüdrograafia“) ning juhendmaterjalide autor 

Ins. Mairolt Kakko – Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ tootmisjuht, MKM määrust  “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ettevalmistanud töögrupi juht, Geomaatika kutsekomisjoni esimees, Euroopa Geodeetide Liidu (CLGE) aseesimees 

Ins. Mart Rae – Rea Geodeesia OÜ, mitmete teede- ja omanikujärelevalve alaste koolituste lektor. Osalenud Võrgurajatiste Infosüsteemi (VRIS),ning MKM määruse „Ehitusgeodeetiliste uurimustööde tegemise kord“ väljatöötamise töögrupis. Korraldanud geodeetilisi töid mitmete suurprojektide raames, nii teede, sadamate, maa-aluste kommunikatsioonide, kui hoonete ehituses. 

Ins. Vaiko Veeleid – Hades Geodeesia OÜ, geodeetiliste tööde projektijuht ja arendusjuht,  GNSS droonide ja  3D skanneri koolitaja.