Telia Geodeedi teenuse kasutamine ja kutsetunnistus

Anname teada, et alates tänasest on võimalik Telia Geodeedi teenust täies mahus kasutada ka kutsetunnistust mitteomavatel isikutel, kasutamise eelduseks on volituse olemasolu. Volituse andnud isik/isikud peavad vastama järgmistele tingimustele:

* On esindatava geodeesiaettevõtte juhatuse liige (tagab juriidilise vastutuse);
* Omab vähemalt Geodeet, tase 6 kutsetunnistust (tagab tehnilise vastutuse)

Geodeedi teenuse täies mahus kasutamine hõlmab endas järgmiseid teenuseid:
Infopäring, Andmepäring, Kättenäitamine ja Kooskõlastamine.

Volitust on võimalik lisada Geodeedi teenuses Andmepäringu paani alt Telia trassiandmete väljastamise ja andmekasutuse lepingu sõlmimine aknas, kus kutsetunnistuse andmete juures on võimalik valida Puudub kutsetunnistus.  Sealt alt leiab ka volikirja näidisvormi.

Teenusega seotud küsimuste korral pöörduge geodeet@telia.ee