S. Märdla doktoritöö kaitsmine

TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma avatud seminar  “Modern methods for gravity field and geoid modelling ” toimub kolmapäeval, 13. detsembril 2017 TTÜ-s nn. Energeetika korpuses algusega kell 10.00. Ettekannete teemad ja ajakava on esitatud ingliskeelsena allpool.

Avatud seminarile (ja lõunapausile) järgneb Silja Märdla doktoritöö „Piirkondlik geoidi modelleerimine vähimruutude meetodil modifitseeritud Hotine valemiga kasutades võrgustatud raskuskiirenduse hälbeid“ kaitsmine algusega kell 12.30. Doktoritöö juhendaja on prof. Artu Ellmann. Oponendid on prof. Martin Vermeer (Aalto Ülikool) ja prof. Riccardo Barzaghi (Politecnico di Milano). Kaitsmiskomisjoni esimees on prof. Tarmo Soomere (Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia president).

Doktoritööga saab tutvuda lingil https://digi.lib.ttu.ee/i/?9130

S.Mardla_doktoritöö_tutvustus

Seminar ja doktoritöö kaitsmine toimub inglise keeles.

TTÜ’s intense day on „Modern methods for gravity field and geoid modelling“ organised by the Road Engineering and Geodesy research group in December 13, 2017

Morning session

Room NRG-537 (Ehitajate tee 5, Tallinn)

10:00 Opening, Artu Ellmann

10:05 – 10:30 Relativity and the future of vertical datums

Professor Dr. Martin Vermeer

Department of Built Environment, Aalto University, Finland

10:30–10.55 The collocation approach to the analysis of geodetic data

Professor Dr. Riccardo Barzaghi

Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Italy

10:55- 11.20 On the FAMOS efforts to improve the Baltic Sea geoid model by new marine gravity measurements

Docent Dr. Jonas Agren

Lantmäteriet –  The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Gävle, Sweden;  KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

11:20  Wrap-up and closing the session,  Artu Ellmann

 

11:25-12:30 Lunchbreak

 

Afternoon session

Room NRG-226

12:30-15:30 Defence of Silja Märdla’s doctoral thesis Regional geoid modelling by the least squares modified Hotine formula using gridded gravity disturbances

The supervisor of the thesis is prof. Artu Ellmann. The opponents are prof. Martin Vermeer (Aalto University) and prof. Riccardo Barzaghi (Politecnico di Milano). Head of the defence committee is prof. Tarmo Soomere (Tallinn University of Technology, president of the Estonian Academy of Sciences).

Oodatud on kõik huvilised!

Lisainfo ave.eessalu@ttu.ee