Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) Rakendusgeodeesia õppekava uued suunad!

Alates 2019. õppeaastast toimub Rakendusgeodeesia korrastatud ja kaasajastatud õppekaval õpe vaid kaugõppes.

Õpe kestab neli (4) aastat (240 EAP). Kontakttunde toimub semestris kolmel (3) õppesessioonil ehk kolmel nädalal. Jätkuvalt on märkimisväärne rõhk praktikatel –  kokku 42 EAP (Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja).

Vaata ka:

Õppekava kaasajastamisel on innovaatilisemad valdkonnad:

  • 3D laserskaneerimine (nii teooria kui praktika),
  • parameetriline mudeldamine Autodesk Revit jms. keskkonnas,
  • aeromõõdistamine (nii teooria kui praktika).

Vastavalt Eesti kvalifikatsiooniraamistikus (EKR) sätestatule on Geodeet 6 tase omistatav ainult erialase kõrghariduse puhul.

Kaugõppes õppides on suurepärane võimalus omandada erialane kõrgharidus töö kõrvalt, samuti on hea võimalus jätkata ka katkenud õpinguid.

Erialane kõrgharidus annab vabaduse!

Parimat soovides,

Tellinna Tehnikakõrgkool,

Ehitusinstituut,

Rakendusgeodeesia õppekava

tel 666 4548