Fotovõistlus

Kolme Balti riigi geodeedid tähistavad ülemaailmset geodeetide päeva 21.
märtsil fotovõistlusega. Palume geodeetidel, maamõõtjatel ja teistel meie
valdkonna inimestel teha oma tööst just sellel päeval (21.03.2023) mõni
hea pilt.
Pilt võib olla tehtud mõõdistustöö tegemisest, huvitavast objektist
looduses või ehitusplatsil, kontoritööst või muust.
Palun laadige foto üles, märkige selle asukoht kaardil, lisage objekti
nimetus, toiming, mida teete, ja lühike kommentaar. Pildid palume üles
laadida nädala jooksul kuni 28.03.2023 siin

https://storymaps.arcgis.com/stories/b3a932d98eb44d81a3e7f5cde5867698

Eesti, Läti ja Leedu geodeetide ühingud EGÜ, LMB ja LMA valivad välja parimad pildid ja annavad 3 parima foto autorile auhinnad. Parim foto valitakse ajakirja “Geodeet”
kaanefotoks.

 

Head geodeetide päeva!!!
Eesti, Läti ja Leedu geodeetide ühingud!