Ehitusgeodeesia täiendkoolitus 27.03.2023

Ajakava:

27.03.2023


09:15 – 10:45

Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed
Lektor: Dr. Karin Kollo


10:45 – 11:00

Kohvipaus


11:00 – 12:30

Võrgurajatised – lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
Lektor: Ins. Raul Rokk


12:30 – 13:30

Lõuna


13:30 – 15:45

Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel
Lektor: Ins. Mart Rae


15:45 – 16:00

Küsimused ja arutelu

Registreeru SIIN