EMÜ Geomaatika õppetooli poolt oktoobris 2018 läbiviidav geodeesiaalane täienduskoolitus

Aeg: reede, 12. oktoober.
Koht: Tartu, Kreutzwaldi 5, ruum 2A13

Koolituste sihtgrupp on geodeetiliste uurimistöödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid, kes vajavad
geodeedi kutset.
Teemad on seotud nõuetega, mida reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kinnitatud määrus “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Koolituste õppekava vastab Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.
Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi), läbimine annab 8
täienduskoolituse punkti.
Koolituspäeva maksumus: 132 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipausi ja lõunat).
Koolitusel osaleja saab vastava tunnistuse.

Registreerimine siin: http://lingid.ee/uvc3h.
Registreerida saab kuni 10. oktoobrini.

Lisainfo: EMÜ Geomaatika osakonna sekretärilt Triin Tuudelepp, triin.tuudelepp@emu.ee

Koolitusprogrammi lektorid:
Geodeesiadotsent Harli Jürgenson –EMÜ, EGÜ juhatuse liige. Tegevusalad: elektrontahhümeetria, RTN
võrgud, GNSS, gravimeetria.
Fotogramm-meetria dotsent Natalja Liba – EMÜ. Tegevusalad: fotogramm-meetria,
digitaalfotogrammeetria, sh droonid
Kristina Türk, geodeesia teadusmagister, lektor. Tegevusalad: CAD süsteemid, elektrontahhümeetria,
droonid.
Tarmo Kall – PhD, geodeesia. Tegevusalad: geodeetilised referentssüsteemid ja –võrgud, GNSS,
deformatsioonide uuringud.

Koolituskava SIIN